Tiedote, Uutinen

Varhaiskasvatuksen sosionomien asiantuntemus sivuutetaan lakimuutoksessa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pettynyt juuri hyväksyttyyn varhaiskasvatuslain muutokseen, koska siinä ei hyödynnetä täysimääräisesti varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) monialaista osaamista. Lakimuutos käsittelee lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen sekä tuen toteutusta.

–  Painotimme lainvalmistelun lausuntokierroksella, että tuen tarpeen arvioinnissa tulee käyttää päiväkodin monialaista osaamista. Tehtävissä tulee hyödyntää varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) asiantuntemusta, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa sanoo.

Alun alkaen lain oli tarkoitus säätää lasten oikeudesta oppimisen ja hyvinvoinnin tukee, mutta nykymuodossaan siitä on unohdettu hyvinvointiosio kokonaan.

–  Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. Lakimuutoksen seurauksena varhaiskasvatuksessa oleva lapsi ja hänen perheensä eivät välttämättä saa tarvitsemaansa hyvinvoinnin tukea ajoissa. Näin ongelmia ei saada ehkäistyä, Marjo Varsa korostaa.

Vuonna 2018 astui voimaan varhaiskasvatuslaki, jossa määriteltiin varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) kelpoisuus osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Hänen ydinosaamistaan on muun muassa lapsen ja perheen hyvinvoinnin ja voimavarojen tukeminen.

–  Nyt jätettiin tämä tuhannen taalan paikka lainsäädännöllisesti käyttämättä, kun varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) osaaminen jää hyödyntämättä, toteaa Marjo Varsa.

Varhaiskasvatuslain muutos lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen varhaiskasvatuksessa sekä tuen rakenteesta astuu voimaan elokuussa 2022.

 

>> Lue lisää: Varhaiskasvatuksen tuki lapsille tulee yhtenäistää koko maassa