Uutinen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukorotukset lisäävät lasten ja naisten epätasa-arvoa

Sipilän hallitus esittää roimia, 22 prosentin, korotuksia keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Uudistus heikentää naisten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla ja estää työurien pidentämistä luomalla kannustinloukkuja erityisesti matalapalkka-aloilla työskenteleville naisille, joiden puolisoilla on kohtuullinen palkka.

Syytä on myös ottaa huomioon, että hallitus on jo aiemmin rajannut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, mikä heikentää lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ja vaarantaa koulutuksellista tasa-arvoa Suomessa.

”Nyt esitetty muutos nostaa myös osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksua, joka omalta osaltaan lisää epäoikeudenmukaisuutta, vaikka varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain mukaan lapsen oikeus ja hallitusohjemassa on luvattu uudistaa lapsi- ja perhepalveluita lähtökohtana lapsen edun edistäminen,” toteaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Talentia pitää kuitenkin hyvänä sitä, että edelleen kaikkein köyhimpien ei tarvitse jatkossakaan maksaa varhaiskasvatuksesta ja myös pienituloisten asiakasmaksut pienenevät.

Varhaiskasvatussäästöistä on tehtävä arviointi

Varhaiskasvatus ja sen vaihtoehtona maksettavat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki muodostavat kokonaisuuden. Pienten lasten tukien suuruus ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaikuttavat perheen valintoihin. Talentia katsoo, että asiakasmaksujen ja muiden varhaiskasvatukseen tehtyjen muutosten vaikutuksista on tehtävä lapsivaikutusten- ja sukupuolivaikutusten arviointi sekä arvioitava lakiehdotuksen vaikutukset työelämään ja muuhun yhteiskunnan toimintaan.

Jos esimerkiksi asiakasmaksujen korotus vähentää lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen vastoin lapsen etua, miten turvataan lapsen kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen?

”Vaarana on, että toiminnassa ei saavuteta varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita, kun lapset tulevat ja menevät eriaikaisesti ja kunnat seuraavat täyttö- ja käyttöasteita vain talouden eikä lasten hyvinvoinnin tai toiminnan laadun perusteella,” Marjo Varsa sanoo.

Lisätietoja:

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö, p. 044 078 9569  tai 09 31586022.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

>> Lue Talentian lausunto varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta

>> Lue hallituksen esitys 60/2016 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta