Valtuusto koolla: Talentia valvoo jäsentensä etua laajasti yhteiskunnassa 

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 22.4.–23.4. Vanajanlinnaan.  

Kokouksessa käytiin läpi sopimusneuvottelujen ja Talentian edunvalvonnan tilanne sekä kuultiin hallituksen selonteko vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta.  

Vuonna 2022 Talentian toiminnassa painottuivat työehtosopimusneuvottelut ja hyvinvointialueuudistuksen valmistelu. Alkuvuodesta järjestettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa Talentia nosti esiin työhyvinvointi-, asiakasturvallisuus- ja sosiaalihuollon johtamisen teemoja. Lisäksi ehdolla olevia jäsenisiä tuettiin viestinnällä ja koulutuksilla. Syksyllä valmistauduttiin hyvinvointialueiden ensimmäisiin luottamusmiesvaaleihin ja lanseerattiin Talentian luottamusmieskampanja Luottotyypit. 

Talentian tuoreen jäsenkyselyn mukaan sosiaalipalvelujen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden alussa ei näytä tuoneen helpotusta sosiaalialan kriisiin. Soteuudistuksen odotettiin tuovan helpotusta työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle, jossa monet olivat jo entuudestaan uupuneita suuren työtaakan ja kiireen alla. Nyt jäsenkyselyn mukaan näyttää kuitenkin käyneen päinvastoin, eli tilanne alalla vaikuttaa pahentuneen entisestään. Sosiaalialan työntekijät kertovat työhyvinvoinnin heikentyneen ja työkuormituksen lisääntyneen hyvinvointialueuudistuksen myötä.   >> Lue lisää kyselystä

Lakot toivat muita aloja korkeammat sopimuskorotukset 

Kunta-alan kevään 2022 neuvottelut olivat pitkät ja haastavat. Neuvotteluissa päämääränä oli kuroa naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Historiallisen suuren 81 000 palkansaajan viikon mittainen lakko kymmenessä kaupungissa mahdollisti saavuttamaan tavoitteen, kun kunta-alalle saatiin työmarkkinakierroksen muita aloja korkeammat sopimuskorotukset takuineen vuosille 2023 ja 2024. Lisäksi kunta-alalle saatiin neuvoteltua viisivuotinen palkkaohjelma. Lokakuun alussa 2022 myös Sote ry liittyi lopulta JUKOn, JAUn ja KT:n solmimaan sopimukseen mukaan. 

– Tässä sopimuksessa sovittiin sopimusturvalausekkeista, jonka mukaan saamme vientiteollisuuden verrokkialojen mukaiset lisäkorotukset vuosille 2023 ja 2024. Näistä verrokkialojen korotuksista saatiin myös menestyksekkäästi neuvoteltua tänä keväänä, sanoi Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. 

Neuvotteluiden tuoksinnan ohella tehtiin kehysriihivaikuttamista, jossa keskeisiksi teemoiksi nostettiin sosiaalihuollon palkkaharmonisaation muutoskustannusten huomioiminen valtion talousarvioissa, riittävän rahoituksen osoittaminen valtion tasolta sosiaalialan korkeakoulutettujen monivuotiseen palkkaohjelmaan, oman työhyvinvointiohjelman luominen sosiaalialalle sekä sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteiden toteuttaminen ja riittävän rahoituksen varaaminen toiminnalle. Keväällä 2022 aloitettiin myös Talentian eduskuntavaalivaikuttaminen tapaamalla päättäjiä, ja syksyllä lanseerattiin eduskuntavaalikampanja, jossa Talentia vaati seuraavaa hallitusta panostamaan sosiaalialaan. Kampanjan kattoteema oli: Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta – sosiaalialan turvaamana, Ei pudoteta ketään.  

Tukea tuhansille

Jäsenet tarvitsivat tukea runsaasti Talentiasta. Jäsenet ottivat yhteyttä Talentian ammatilliseen ja työsuhdeneuvontaan oltiin noin 4000 kertaa.  

– Monet suuret yhteiskunnalliset käännekohdat koskettavat jäsenistöämme nyt hyvin merkittävällä tavalla. Meillä on paljon edunvalvontatyötä tehtävänä. Mutta en epäile yhtään, ettemmekö selviäisi tällä päättäväisellä ja lahjakkaalla sosiaalialan korkeakoulutettujen talentialaisella porukalla ja yhteishengellä tästä, Jenni Karsio sanoi. 

Talentian vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Liittovaltuustoon kuuluu 59 varsinaista ja 53 varajäsentä. Seuraavan kerran liittovaltuusto kokoontuu 18.-19.11.2023. 

>> Tutustu Talentian päätöksentekoon