Uutinen

Uusi vuosi toi muutoksia sosiaalihuollon lainsäädäntöön

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön on tullut muutamia muutoksia vuodenvaihteessa.

Terveydenhuoltolakiin on lisätty säännös terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyöstä. Sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä sosiaalihuoltoon, jos hän arvioi potilaan tarvitsevan sieltä apua.

Sosiaalihuoltolaissa on täydennetty sosiaalipäivystystä koskevaa säännöstä. Sen mukaan päivystyspalvelut pitää järjestää kaiken ikäisille. Lakimuutokset ovat Talentian tavoitteiden mukaisia.  Lue lisää

Sosiaalihuoltolaissa omatyöntekijän kelpoisuusvaatimukset ovat laajentuneet. Omatyöntekijänä voi toimia sosiaalihuollon ammattihenkilön lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilö. Talentia vastusti sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuuksien laajentamista terveydenhuollon ammattihenkilöille.  Lue lisää

Vanhuspalvelulaista poistettiin listaus vanhusten hyvinvointiin liittyvien erityisasiantuntemuksen aloista, joita kunnassa on oltava. Talentia ei kannattanut kattavan erityisasiantuntemuksen varmistavan listan poistamista.  Lue lisää

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöstä kuraattorin kelpoisuuksista on laajennettu vastoin Talentian ja Koulukuraattorit ry:n vaatimuksia. Lue lisää