Uutinen

Uusi varhaiskasvatuslaki ei tuo helpotusta pulaan pätevistä työntekijöistä

Lastentarhanopettajan tehtävään voi varhaiskasvatuslain siirtymäajan turvin kouluttautua kahta korkeakouluväylää pitkin: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Suhteellisen pitkästä siirtymäajasta huolimatta lain sisältämien henkilöstömuutosten vaikutukset uhkaavat varhaiskasvatuksen laatua: pula pätevistä tekijöistä syvenee entisestään.

Suomessa työskentelee tällä hetkellä runsaat 13 000 lastentarhanopettajaa, joista yli kolmannes on koulutukseltaan ammattikorkeakoulutettuja sosionomeja tai sosiaalikasvattajia. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan 31.7.2023 jälkeen ammattikorkeakouluista ei enää valmistuta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään.

Talentian kanta on, että lain vaikutuksia alan henkilöstön saatavuuteen ja sijaisten käyttöön on seurattava ja lakia korjattava henkilöstön kelpoisuusehtojen osalta.

Korkeakoulutetun työvoiman saatavuutta voidaan parantaa myös palkkausta nostamalla ja takaamalla työnteolle hyvät edellytykset lapsen edun mukaisesti.

Talentia nosti henkilöstöpulan ja ratkaisuesitykset esiin jo vuosi sitten:
https://www.talentia.fi/uutiset/keinoja-lastentarhanopettajapulaan/