Uusi laki parantaa lastensuojelua

Uusi laki parantaa lastensuojelua

Kaleva uutisoi lastensuojelun olevan vaarassa maaliskuun alun jälkeen, kun voimaan tulee sosiaalihuollon ammattihenkilölaki. Uusi laki ei vaaranna lastensuojelua, vaan päinvastoin parantaa lastensuojelun asiakkaiden oikeusturvaa.

Kaleva uutisoi 20.2 lastensuojelun vaarantuvan sijaispulan vuoksi maaliskuun alun jälkeen, kun voimaan tulee sosiaalihuollon ammattihenkilölaki.

Tähän saakka lainsäädäntö on sallinut sosiaalityöntekijän sijaisuuden alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Soveltuvuuden arvioi työnantaja. Sosiaalityöntekijän tehtäviin onkin palkattu henkilöitä mitä erilaisimmilla koulutustausoilla. Jos olisi kyse lääkärin vakanssista, insinööriä tuskin palkattaisiin lääkäriksi pätevän hakijan puuttuessa. Soveltuvuusarviointeja ja rekrytointeja ei siis aina ole ohjannut sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuuslain tavoite. Tavoitteena on taata asiakkaalle laadukkaat palvelut ja oikeusturva siten, että sosiaalihuollon tehtäviä hoitavat niihin koulutetut, ammattitaitoiset henkilöt.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölailla turvataan se, että sosiaalityöntekijän töitä tekee jatkossa vain henkilöt, joilla on tehtävään vaadittu osaaminen. Heidät rekisteröidään ja heidän työtään valvotaan, kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajiakin. Ammatinharjoittamisoikeus voidaan poistaa tai sitä voidaan tilapäisesti rajoittaa, jos ammattitoiminta ei ole asianmukaista.

Kunnat ovat huolissaan siitä, mistä saadaan uuden lain jälkeen sairaana tai lomalla oleville sosiaalityöntekijöille sijaiset, kun päteviä ei tahdo nytkään löytyä. Tämä huoli ei ole kuitenkaan painanut niitä lukuisia kuntia, joissa on päätetty säästää lomauttamalla sosiaalityöntekijöitä, ja päätetty, ettei sijaisia palkata lomien ajaksi.

Yliopistoista valmistuu tällä hetkellä tarpeeksi sosiaalityöntekijöitä täyttämään maamme sosiaalityöntekijävirat sekä sijaisuudet, mutta moni vaihtaa alaa tai työpaikkaa, sillä palkkaus ja työolot eivät kannusta jatkamaan. Myös työmäärä uuvuttaa. Talentia suosittaa lastensuojelussa korkeintaan 30 asiakasperhettä per sosiaalityöntekijä. Nyt on nähty paikoin jopa 120 asiakasta lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden.

Lastensuojelussa riittää tehtäviä sekä sosiaalityöntekijöille että sosionomeille. Talentian mielestä sosiaalityöntekijä- ja sijaispula ei ratkea kelpoisuuksia madaltamalla vaan sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien tehtävärakenteita ja työnjakoa kehittämällä. Se on järkevä ja kustannustehokas suunta, joka ei heikennä asiakkaiden oikeusturvaa ja palvelujen laatua.

Sosiaalityöntekijöiden kelpoisuudet määriteltiin kutakuinkin nykyisen kaltaisiksi yli 30 vuotta sitten. Kunnilla on siis ollut hyvin aikaa tehdä henkilöstösuunnittelua ja kehittää työnjakoa. Sitä ei ole tämän henkilöstöryhmän kohdalla haluttu ajoissa tehdä. Nyt siihen on mahdollisuus.

Lisätietoja:
Marjo Varsa
ammattiasioiden päällikkö
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
p. 044 078 9569

Jaa sivu