Tiedote

Työntekijöiden syyttäminen ei auta lapsia 

Yli 20 lastensuojelujärjestöä ja -yritystä tuli 17.2. ulos vaatimuksellaan, että sijaishuollon henkilöstön koulutukseen ja saatavuuteen puututaan pikaisesti. Järjestöt nostavat esiin sen, että alalle päteviä, ammattikorkeakouluista valmistuneita sosionomeja on vaikea rekrytoida.     

Järjestöjen edustajien mukaan sosionomit uupuvat nopeasti ja vaihtavat kevyempiin töihin. Johtopäätöksenä he toteavat, ettei sosionomikoulutus anna riittäviä valmiuksia sijaishuollon vaativaan työhön. 

Työnantajien on nyt aiheellista katsoa peiliin, eikä syyttää työntekijöitä tilanteesta. Jos alalle koulutetut ammattilaiset karttavat työtä sijaishuollossa, niin syy on muussa kuin koulutuksessa, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.  

Palkkaus ja työolosuhteet on saatava kuntoon

Talentian palkkakyselyn mukaan lastensuojelulaitoksen ohjaajalla tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo on 2349 euroa yksityissektorilla ja 2353 euroa kunnissa. Kuten lastensuojelutoimijat nostavat esiin, on työ hyvin vaativaa. Talentia ihmetteleekin, miksi se ei näy palkkauksessa. Myös työolosuhteissa riittää parannettavaa. Kun nämä pistetään kuntoon, löytyy myös päteviä työntekijöitä. 

Lastensuojelun tilanne on hälyttävä lasten ja työntekijöiden kannalta. Sijoitettujen lasten on saatava oikeuksiensa mukaista huolenpitoa. Siksi on tärkeää, että alan ammattilaisten työolosuhteet ovat kunnossa, ja he jäävät alalle. Sijaishuoltoa kehitetään parhaiten yhdessä henkilöstön kanssa, ei syyttämällä heitä lastensuojelun huonosta tilanteesta, Ristimäki tiivistää.  

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia