Uutinen

Työnantajat eivät saa kerätä tietoa mahdolliseen työtaisteluun osallistumisesta

Talentia on saanut runsaasti yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piiriin kuuluvilta jäseniltään viestejä siitä, että työnantajat ovat ennalta yrittäneet murtaa mahdollisia työtaisteluita ja painostaneet työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi osallistua työtaistelutoimiin, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Esille tulleissa tapauksissa nimiä on kerätty jo ennen kuin minkäänlaisia työtaistelutoimia oli julistettu. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 30.4. asti. Tämän jälkeen alkaa sopimukseton tila, mikä tarkoittaa, että työtaistelut kuten ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja lakot ovat mahdollisia.

Työnantajat ovat esimerkiksi kysyneet työntekijöiltä, ovatko nämä käytettävissä mahdollisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tai lakon aikana.

– Muistutamme, että tällaiset tiedustelut eivät ole sallittuja. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on sopimuksen päättymisen jälkeen laillinen toimenpide. Työnantaja ei saa kohdistaa työtaisteluun osallistuviin painostusta eikä kysyä etukäteen, onko työntekijä osallistumassa työtaistelutoimiin tai edes sitä, kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan työtaistelun murtamiseksi. Työnantaja ei voi myöskään kieltää osallistumasta työtaisteluun tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen työtaistelun ulkopuolelle, sanoo Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

– Mikäli työnantaja pyytää ennakkoon tietoa, ei tällaiseen tiedusteluun tarvitse vastata. Mikäli työnantaja mahdollisen työtaistelutoimen julkistamisen jälkeen kysyy ylityöstä tai vuoronvaihdosta, voi vastata, että ei anna suostumusta.

Kaikenlaiset painostamiset ja suostuttelut tai määräykset tulee pyytää kirjallisena ja olla yhteydessä luottamusmieheen ja/tai Talentiaan.

Työtaisteluoikeuden rajoittaminen on rangaistavaa

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Talentia kehottaa nyt työnantajia lopettamaan työntekijöiden painostamisen ja mahdollisten työtaistelujen murtamisyritykset välittömästi. Lisäksi työnantajan toimesta luodut ylimääräiset listat, joihin on kerätty tietoa mahdolliseen työtaisteluun osallistuvista työntekijöistä, on välittömästi hävitettävä.

Lisätietoja:

Konstantin Laakkonen, työsuhdeasioiden päällikkö, puh. 09 3158 6026