Uutinen

Tue sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia

Sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat ovat vaarassa menettää ammattinsa – allekirjoita ja lähetä kansanedustajille sosionomeja puolustava vetoomus.

Tilanteen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsittelevä selvitys, joka herättää huolta sosionomitaustaisissa lastentarhanopettajissa. Selvityksen mukaan sosionomien pitäisi hankkia lisäkoulutusta säilyttääkseen pätevyytensä lastentarhanopettajan tehtäviin.

Ammatin menetys uhkaa tuhansia sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia, jos selvityksen esityksiä päätetään noudattaa. Tuloksena on myös muita ongelmia: pula lastentarhanopettajista pahenee, alan osaaminen kapenee ja päiväkodeissa ammattiryhmien väliset hierarkiat kasvavat.

Talentian mielestä varhaiskasvatusta on kehitettävä yhdessä kaikkia henkilöstöryhmiä kuunnellen ja mukaan ottaen. Vain näin voidaan pitää huolta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta.

Talentia ehdottaa perustettavaksi työryhmän, joka laatii esityksen varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta sekä alalla tarvittavasta osaamisesta ja koulutuksesta. Ryhmää koordinoisi opetus- ja kulttuuriministeriö ja siihen tulisivat mukaan kaikki varhaiskasvatuskoulutusta antavat oppilaitokset ja työnantajien sekä varhaiskasvatuksen ammattiryhmien edustajat.

Lue lisää Talentian varhaiskasvatustavoitteista.