Tiedote

Toimivista sosiaalipalveluista huolehtiminen on hyvää talouspolitiikkaa – Talentia vastasi hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin

Sosiaalipalvelut tuottavat säästöjä yhteiskunnalle, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia hallitustunnustelijaa, kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Kokoomus tavoittelee ensi hallituskaudelle julkiseen talouteen kuuden miljardin sopeutusta. Talentia tarjoaa keinoja kustannuksista nipistämiseen. Annoimme vastaukset niihin Orpon eduskuntapuolueille tekemiin kysymyksiin, joissa sosiaalialan asiantuntijoiden näkemys on erityisen tarpeellinen.

Lasten, nuorten ja perheiden on saatava apua ajoissa

Talentia kiittää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin nostamista esiin kysymyksissä. Nuorten syrjäytyminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Sosiaalialan ammattilaiset ovat nähneet työssään lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikentymisen viime vuosina.

– Kuten Petteri Orpo sanoi valtiopäivien avajaisissa, Suomella ei ole varaa jakautua meihin ja heihin. Sosiaalialan ammattilaiset tekevät työtä sen eteen, että kaikki pysyvät kyydissä. Suomella ei pienenä maana ole varaa pudottaa ketään, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lasten, nuorten ja perheiden on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat: Vahvistetaan hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisia ja laadukkaita sosiaalialan ammattilaisten toteuttamia sosiaalipalveluja.

Ennaltaehkäisevä työ säästää kuluja

Orpon kysymys keinoista jengi- ja nuorisorikollisuuden torjumiseksi kytkeytyy samaan teemaan. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeintä, ongelmiin pitää puuttua ajoissa.

– Kun hoidamme sosiaalisia ongelmia nykyistä tehokkaammin, säästämme muissa kuluissa. Toimivilla sosiaalipalveluilla pystymme torjumaan sosiaalisia ongelmia ja estämään niiden ylisukupolvista siirtymistä. Laadukkaista sosiaalipalveluista huolehtiminen on hyvää talouspolitiikkaa, Karsio sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, että palveluiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää sitä, että sosiaalihuollon asiantuntijoiden resursseista ja työhyvinvoinnista pidetään huolta.

– Jotta kaikki saavat tarvitsemaansa apua, meidän on pidettävä kiinni työntekijöistä ja huolehdittava siitä, että heitä on riittävästi. Tähän päästään panostamalla sosiaalialan asiantuntijoiden osaamiseen, työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin työskennellä laillisesti ja eettisesti oikein.

Myös laadukkaalla varhaiskasvatuksella on iso merkitys lapsen hyvinvoinnille. Päiväkodeissa tarvitaan sosionomien osaamista. Hellä on kriittisen tärkeä tehtävä lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisemisen näkökulmasta.

Tehokkaat ja vaikuttavat palvelut vaativat tutkimusta

Tehokkaat palvelut vahvistavat julkista taloutta. Tehokkaita ja vaikuttavia palveluita syntyy niin, että alan työkäytäntöjä ja -menetelmiä tutkitaan ja kehitetään säännöllisesti. Sosiaalihuollon järjestelmälliselle ja pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle on luotava rakenteet ja turvattava resurssit.

– Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitusta on korotettava ja asteittain lisättävä seuraavan hallituskauden aikana, Karsio sanoo.

Lue lisää >> talentia.fi/eduskuntavaalit