Uutinen

Terveyspalvelualalle luvassa palkankorotuksia 

 Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat sopineet uudesta palkankorotuksesta vuodelle 2023, joka korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen. Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin. 

Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy muuttumattomana. Yleiskorotuksen ajankohtaa on siirretty, jotta on voitu sopia kertäerän maksamisesta ja korkeammasta yleiskorotuksesta. 

Terveyspalvelualalla palkkoja korotetaan 1.11.2023 ja lisäksi kertaerä maksetaan kesäkuussa. 

Näin palkankorotukset toteutetaan: 

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %.  

  • 6/2023 maksetaan 450 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. 
  • 1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja. 
  • 1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta. 

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin. 

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta tämän vuoden marraskuussa, eikä kesäkuussa, kuten aiemmin oli sovittu. Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti.