Uutinen

Tero Ristimäki 14.3. alkaneilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä: Nyt tarvitaan vahvaa sosiaalialan asiantuntijuutta ja horjumatonta ammattietiikkaa

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja asenteet ovat koventuneet. Poliittiset päätökset ja leikkaukset ovat johtaneet kohtuuttomiin tilanteisiin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kohdalla.

Sosiaalialan ammattilaiset tukevat työllään yhteiskuntamme haavoittuvimpia ihmisryhmiä, joihin muutokset ja leikkaukset kohdistuvat kipeimmin. Ammattilaiset ovat myös saaneet oman osansa kylmästä viimasta esimerkiksi kilpailukykysopimusten tuomien työehtojen heikennysten muodossa.

Kelan toimeentulotukikaaos, paperittomien ihmisten kasvava hätä ja varhaiskasvatuksen kurjistuminen ovat ajankohtaisia esimerkkejä siitä, kuinka tärkeää olisi kuunnella tarkalla korvalla sosiaalialan ja sosiaalityön ammattilaisia. He ovat ensimmäisenä näkemässä ja kuulemassa, miten poliittiset päätökset ja muutokset vaikuttavat ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Sote-uudistuksen hahmottumattomuus sosiaalipalvelujen osalta kertoo siitä, ettei sosiaalialan asiantuntijoita ole ollut riittävästi mukana valmistelussa.

Tässä turbulenssissa on tärkeää vahvistaa sosiaalialan asiantuntemusta. Siinä vuoden vanha sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on ensiarvoisen tärkeä. On myös pysyttävä vankkumattomasti sosiaalialan ammattieettisten periaatteiden takana, sillä niitä haastetaan nyt voimallisesti. Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet on uudistettu ja julkistetaan 14.3. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä. Niiden soisi kuluvan hiirenkorville jokaisen ammattilaisen, työnantajan ja poliitikon käsissä. Ne antavat tukea tilanteisiin, joissa kansalliset lait ja paikalliset ohjeistukset ohjaavat yhtäälle ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja sosiaalialan arvopohja toisaalle.

Sosiaalialan ammattilaisten eettinen velvollisuus on auttaa paperittomia

Kiristyneet turvapaikkakriteerit ovat johtaneet siihen, että Suomessa on yhä enemmän paperittomia ihmisiä. Heitä tulee auttaa. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt arvioivat avun tarpeen ja tekevät päätökset välttämättömän avun antamisesta samoin kuin terveydenhuollon henkilöstö arvioi kiireellisen hoidon tarpeen ja antaa hoitoa. Kuten lääkärien tai sairaanhoitajien, myös sosiaalialan ammattihenkilöiden eettisenä velvollisuutena on auttaa hädänalaisia, ja olla rikkomatta vaitiolovelvollisuuttaan.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava ennalleen

Varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja on kasvatettu ja työttömien vanhempien lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu. Vielä muutama päivä sitten hallitus suunnitteli myös, että esikoululaiset saisivat olla ilmaiseksi esikoulussa neljä tuntia päivässä, mutta lopun päivän maksullisissa iltapäiväkerhoissa, joiden ryhmäkokoja, henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja henkilöstömäärää ei säädeltäisi. Tämä sentään peruttiin sopivasti kuntavaalien alla. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kannattaisi kokeilla, mutta lapsen päivää ei tule pilkkoa ja sen osaa siirtää sääntelemättömäksi kerhotoiminnaksi. Myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen peruuttaminen olisi viisasta.

Sosiaalityöntekijät mukaan korjaamaan toimeentulotuen Kela-siirron virheitä

Kela-siirron takkuamisen aiheuttamat tilanteet toimeentulon varassa eläville ihmisille ovat kohtuuttomia. Nyt olisi tärkeää hyödyntää kuntien sosiaalityöntekijöiden tietotaito ja lähteä yhdessä hakemaan kestävämpiä ratkaisuja ja työvälineitä tilanteeseen.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki avasi Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsingissä 14.3. muistuttamalla sosiaalialan asiantuntijuuden ja ammattietiikan merkityksestä ajassa, jossa molempia haastetaan voimakkaasti.