Uutinen

Talentias publikation Vardagen, värderingarna och etiken på svenska är ute från boktryckeri

I publikationen etiska anvisningar för yrkespersoner inom socialvården har lyfts fram aktuella etiska tillvägagångssätt, exempel relaterade till påverkan och arbetstagarnas rättigheter, med avsikt att öppna frågeställningar utan att ge uttömmande svar på brokiga situationer i arbetslivet.

Talentias svenskspråkiga medlemmar ska få publikationen via posten men man kan okcså läsa den på nätet.

>> Läs publikationen

Ammattieettiset ohjeet on nyt myös ruotsinkielisenä

Talentian julkaisema uudistettu Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet -opas on ilmestynyt myös ruotsinkielisenä.

Opas johdattaa sosiaalialan ammattietiikan peruskäsitteistön lähteille ja kiteyttää alan keskeisten eettisten periaatteet ja ristiriidat. Talentian ruotsinkieliset jäsenet saavat käännetyn oppaan postitse kotiin, mutta sitä on mahdollista lukea myös verkossa.

>> Lue opasta