Uutinen

Talentian toimintaa kehitetään yhdessä – merkittäviä vaikuttamisen paikkoja ovat työryhmät 

Talentialla on useita jäsenistöstä koostuvia toimikuntia ja työryhmiä, joissa Talentian linjauksia ja tavoitteita valmistellaan ja toimintaa kehitetään. Talentian toimikunnat nimittää Talentian jäsenistä koostuva hallitus, ja esitykset edustajiksi toimikuntiin tekevät Talentian jäsenyhdistykset omista toimijoistaan.  

Talentian toimintaa valmistelevia ryhmiä ovat esimerkiksi työelämän kehittämisryhmä, varhaiskasvatuksen ryhmä, järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämisryhmä sekä ammattieettinen lautakunta. 

Työelämän kehittämisryhmän tehtäviin kuuluu mm.:  

  • työhyvinvoinnin, työolosuhteiden ja työturvallisuuden kehittäminen 
  • työnjakomallin jalkauttaminen 
  • työsuojeluvaltuutettujen tukeminen 

Varhaiskasvatusryhmän tavoitteena on mm.:  

  • vahvistaa sosiaalialan korkeakoulutettujen asemaa varhaiskasvatuksessa 
  • parantaa varhaiskasvatuksen sosionomin työmarkkina-asemaa  

Talentian ammattieettinen lautakunnan tehtävänä on mm. ottaa kantaa: 

  • sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin 
  • tehdä toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle, liittovaltuustolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENE:lle 
  • tukea yksittäistä jäsentä ammattieettisissä kysymyksissä 

Vaikuttamaan pääset hakeutumalla mukaan oman alueesi ja ammattialasi talentialaiseen yhdistykseen. 

Tutustu Talentian toimikuntiin >>  

Lisäksi Talentialla on 20 alueyhdistystä, opiskelijayhdistys ja 12 valtakunnallisesti toimivaa ammatillista yhdistystä, jotka tarjoavat jäsenille kattavan ammatillisen verkoston, paikallistuntemusta ja ammatillista osaamista edunvalvontaan sekä kiinnostavia vaikuttamisen paikkoja. 

Tutustu Talentian jäsenyhdistyksiin >> 

Talentia vaikuttaa myös useissa sosiaalialaa kehittävissä ryhmissä 

Talentia ajaa jäsentensä etuja myös monissa alaa kehittävissä työryhmissä ja toimielimissä. Keskusjärjestö Akavan hallituksen jäseniä ovat Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja varajäsen työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.  

Akavan hallituksen kokouksia valmistelee työvaliokunta, jossa on puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Jenni Karsio on Akavan työvaliokunnan varajäsen.  

Lisäksi Talentialla on edustus mm. Akavan sosiaali- ja terveyspolitiikka -, osaaminen ja koulutus – ja järjestötoimikunnassa. Edustus Akavan eri toimielimissä muodostuu Talentian jäsenmäärän mukaan. 

Työmarkkinaneuvotteluiden osalta Talentia vaikuttaa mm. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Jukon hallituksen jäsen on Jenni Karsio ja hänen varajäsenensä neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.  

JUKOn liittokokousedustajia ovat Talentiasta Jenni Karsio, neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa, Tuomas Hyytinen ja varajäseniä neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen ja sopimusasiantuntija Johanna Rantanen

Lisäksi Talentialla on edustus mm. JUKOn hyvinvointialueiden neuvottelukunnassa ja kunnan neuvottelukunnassa. 

Muita työryhmiä ja verkostoja, joihin Talentia kuuluu, ovat mm. STM:n sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta, OPM:n varhaiskasvatuksen neuvottelukunta sekä LSKL:n lastensuojelun neuvottelukunta ja LSKL:n viestintä. 

Lue lisää Talentian työryhmäjäsenyyksistä >>