Tiedote, Uutinen

Talentian jäsenet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 7.3.-13.3.2022

Kunta-alan neuvotteluiden keskeytymisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on 1.3.2022 päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. Kielto koskee Talentian työsopimussuhteisia jäseniä, jotka työskentelevät SOTE-, OVTES tai KVTES-sopimusaloilla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon. Kiellon ulkopuolelle on myös rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle, kuten kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske yksityisellä sektorilla työskenteleviä jäseniä.  

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta, ja se alkaa maanantaina 7.3.2022 kello 0.01 alkaen ja päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 23.59.

Tutustu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin >>

Tavoitteena palkkaohjelma

Talentian hallitus teki ylityö- ja vuorovaihtokiellosta oman päätöksen.

– Talentia katsoo, että järjestölliset toimet työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi ovat välttämättömiä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

>> Lue lisää Talentian neuvottelutavoitteista

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?’

Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää

Seuraa Talentian viestintää ja tutustu ohjeisiin

Lisätiedot ja käytännön ohjeet jäsenille on koottu Talentian verkkosivuille talentia.fi/tyotaistelu. Sivuilta löytyy myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Talentian päivystys:

  • jarjestoinfo@talentia.fi
  • puh 09 3158 5541 (klo 9-15)

Päivitämme ajantasaista tietoa neuvottelujen etenemisestä sekä toimintaohjeita Talentian someen Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Jäsenten tulee seurata myös sähköpostia.

Jäsenten on tärkeää tarkistaa, että jäsentiedot ovat ajan tasalla, jotta Talentiasta lähtevä tieto ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet.

>> Tarkista yhteystietosi sähköisesti