Uutinen

Talentialta lakkovaroitus Rovaniemelle ja Jyväskylään – sosiaalihuollon ammattihenkilöille on saatava palkkaohjelma

Kunta-alan neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022. Neuvottelujen vauhdittamiseksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroituksen. Päätöksen talentialaisten osallistumisesta lakkoon on tehnyt Talentian hallitus.

Työtaistelu toteutetaan Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungin palveluksessa olevien lakkona 23.3.2022 – 24.3.2022.

  • Lakko alkaa ke 23.3. klo 00.01, jos neuvotteluratkaisuun työnantajan kanssa ei päästä sitä ennen.
  • Työnseisaus kestää kaksi vuorokautta ja päättyy to 24.3.2022 klo 23.59.
  • Työtaistelu koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakossa sosiaalihuolto ja varhaiskasvatus

Lakossa olevat työntekijät kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tai yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Näitä ovat esimerkiksi sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Myös terveyskeskuksissa on lakon piiriin kuuluvia sosiaalityöntekijöitä. Lakko koskee sekä työsuhteisia työntekijöitä että viranhaltijoita, jotka työskentelevät lakkokaupunkien palveluksessa.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut pitävät huolta siitä, että meillä on turvallinen ja hyvinvoiva yhteiskunta. Myös näistä osaajista on pidettävä huolta. Siksi taistelemme paremman palkkauksen ja työehtojen eteen. Työtaistelutoimenpiteet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät ja omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat.

Talentia muistuttaa, että lakkoon osallistuville työntekijöille ei saa tulla seuraamuksia siihen osallistumisesta.

>> Tutustu lakko-ohjeisiin

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sovitusti 7.–13.3.2022

Lakko ei vaikuta Talentian kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, vaan kielto on voimassa suunnitellusti 7.3.2022 kello 0.01 alkaen, ja se päättyy 13.3.2022 klo 23.59.

Muistathan, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon. Kiellon ulkopuolelle on myös rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle, kuten kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

>> Tutustu ohjeisiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Yhteystiedot ajan tasalle

Jokaisen jäsenen on huolehdittava, että yhteys- ja työsuhdetiedot ovat ajan tasalla. On tärkeää, että Talentiasta lähtevä tieto ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet.

>> Tarkista jäsentietosi kätevästi sähköisesti

Seuraa lakkotiedotusta

Talentian jäsentiedotusta voi seurata netissä talentia.fi/tyotaistelu ja somessa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Lähetämme tietoa myös sähköpostissa ja tarvittaessa tekstiviestitse. Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilla www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Käytämme työtaistelun aikana slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja #lakko2022. Neuvotteluviestintää voi seurata tunnuksilla #TalentiaNeuvottelee ja #Neuvotellen2022

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

>> Lue lisää Talentian neuvottelutavoitteista

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä jarjestoinfo@talentia.fi ja puh 09 3158 5541 (arkisin klo 9-15).

 

Lisätietoja: Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio, puh. 09 3158 6001