Uutinen

Talentialta lakkovaroitus pääkaupunkiseudulle

Kunta-alan neuvotteluissa ei ole toistaiseksi päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt tänään neljännen lakkovaroituksen.

Työnseisauksen on tarkoitus alkaa Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevien lakkona tiistaina 19.4.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä sitä ennen. Lakko kestäisi seitsemän vuorokautta ja päättyisi maanantaina 25.4.2022.

Varhaiskasvatuksen työntekijät suurin lakkoon menevä ryhmä

Talentian jäsenistä lakossa ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon sekä Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen työntekijät, jotka kuuluvat KVTES- ja OVTES-sopimusten piiriin. Lisäksi Vantaalla lakossa ovat SOTE-sopimukseen kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät. Lakko koskee sekä työsuhteisia työntekijöitä että viranhaltijoita, jotka työskentelevät lakkokaupunkien palveluksessa.

– Jätämme neljännen laajemman lakkovaroituksen vauhdittamaan paikallaan junnaavia neuvotteluita. Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vastuullista ja korvaamatonta työtä niin sosiaalipalveluissa kuin varhaiskasvatuksen kentällä. Palkkaohjelma tarvitaan korjaamaan palkkausta, joka laahaa auttamattomasti takamatkalla työn vaativuuteen ja korkeaan koulutukseen nähden, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

Talentia muistuttaa, että lakkoon osallistuville työntekijöille ei saa tulla seuraamuksia siihen osallistumisesta.

>> Tutustu lakko-ohjeisiin

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi kunta-alalla

Tänään 21.3. kunta-alalla alkoi ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka päättyy 27.3.2022 klo 23.59.

Muistathan, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon. Kiellon ulkopuolelle on myös rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle, kuten kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

>> Tutustu ohjeisiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Yhteystiedot ajan tasalle

Jokaisen jäsenen on huolehdittava, että yhteys- ja työsuhdetiedot ovat ajan tasalla. On tärkeää, että Talentiasta lähtevä tieto ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet.

>> Tarkista jäsentietosi kätevästi sähköisesti

Seuraa lakkotiedotusta

Talentian jäsentiedotusta voi seurata netissä talentia.fi/tyotaistelu ja somessa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Lähetämme tietoa myös sähköpostissa ja tarvittaessa tekstiviestitse. Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilla www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Käytämme työtaistelun aikana slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja #lakko2022. Neuvotteluviestintää voi seurata tunnuksilla #TalentiaNeuvottelee ja #Neuvotellen2022.

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

>> Lue lisää Talentian neuvottelutavoitteista

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Talentian lakkopäivystykseen.

Lisätietoja: Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio, puh. 09 3158 6001