Tiedote

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusia lakkovaroituksia ja hakusaarto

Talentia on tänään 31.5. jättänyt uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitukset koskevat lastensuojelua, palveluasumista ja henkilökohtaisia avustajia. Lisäksi Talentia on julistanut Pihlajalinna-, Esperi-, Mehiläinen- ja Attendo-konsernit hakusaartoon.

Lakot alkavat 19.6. ja päättyvät 22.6. Palveluasumista koskeva lakko alkaa 20.6. ja päättyy 22.6. Lakot toteutuvat, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin.

Hakusaarto alkaa 31.5.2023 klo 15.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. klo 15 asti.

Työtaistelun tavoitteena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluja ja saada alalle uusi sopimus. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta alkaen. Työriita on valtakunnansovittelijan pöydällä, mutta riitaa ei ole toistaiseksi saatu sovittua.

Palkankorotuksista erimielisyyksiä

Neuvottelujen suurin kiista koskee palkankorotuksia. Työnantaja on esittänyt palkankorotuksia, jotka jättäisivät yksityisen sosiaalipalvelualan ansiotason yhä enemmän jälkeen julkisesta sektorista. Se ei käy Talentialle.

– Ei ole oikeudenmukaista, että yksityisellä sektorilla maksetaan samasta työstä pienempää palkkaa kuin julkisella sektorilla. Palkkaeroa pitäisi määrätietoisesti kuroa umpeen, jos yksityinen sektori haluaa olla veto- ja pitovoimainen sote-alan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten silmissä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Esimerkiksi lastensuojelulaitosten työntekijöistä 74 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus. (Lapsen vuoksi: Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät)

Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Lakko lastensuojelun toimipisteissä 19.–22.6., jos sopua ei synny:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 klo 00.01 ja torstain 22.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu oheisessa liitteessä mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien/yhteisöjen lastensuojelun toimipisteissä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueella tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Tarkista tarkemmat tiedot siitä, kuuluuko työpaikkasi lakon piiriin >> Lakko lastensuojelun toimipisteissä

Palveluasumisen toimipisteitä koskeva lakko 20.–22.6., jos sopua ei synny:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 20.6.2023 klo 00.01 ja torstain 22.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki seuraavissa ympärivuorokautisen palveluasumisen (ent. tehostetun palveluasumisen) ja/tai palveluasumisen kohteissa tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Tarkista tarkemmat tiedot siitä, kuuluuko työpaikkasi lakon piiriin >> Lakko palveluasumisen kohteissa

Henkilökohtaisia avustajia koskeva lakko 19.–22.6., jos sopua ei synny:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 klo 00.01 ja torstain 22.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluvat kaikki Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa työskentelevät henkilökohtaiset avustajat, jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen A palkkaryhmään, jolloin palkka sijoittuu G12A-G15 palkkaluokkiin.

Tarkista tarkemmat tiedot siitä, kuuluuko työpaikkasi lakon piiriin >> Henkilökohtaisia avustajia koskeva lakko

Työnseisausten ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hakusaarto neljässä konsernissa

Talentia on julistanut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat tehtävät hakusaartoon seuraavissa konserneissa ja niihin kuuluvissa yrityksissä, yritysryhmissä ja yhteisöissä:

  • Pihlajalinna Oyj ja sen kaikki tytäryhtiöt (Pihlajalinna-konserni)
  • Irepse Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Esperi-konserni)
  • Mehiläinen Konserni Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Mehiläinen-konserni)
  • Attendo Ab ja sen kaikki tytäryhtiöt (Attendo-konserni)

Hakusaarto tarkoittaa sitä, että Talentian jäsenet eivät hakeudu saarron kohteena oleviin avoimiin tehtäviin hakusaarron aikana. Hakusaarto alkaa 31.5.2023 klo 15.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00.

Lue lisää >>