Tiedote

Talentia tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa

Sosionomi Mira Fager-Pintilä on kertonut avoimesti sosiaalisessa mediassa väkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut toimiessaan lastensuojelulaitoksen ohjaajana. Työssään Mira on mm. saanut lievän aivotärähdyksen, joutunut tikattavaksi ja häntä on potkittu ja pahoinpidelty monella tavalla. Facebook-julkaisussaan Mira on jakanut useita kuvia ruhjotusta vartalostaan.

”Mä en äkkiseltään keksi mitään muuta ammattiryhmää, mikä kohtaisi yhtä paljon väkivaltaa tai ainakaan mitään ammattiryhmää, mikä ois yhtä turvaton ja millä ois yhtä vähän keinoja ja valtuuksia puuttua siihen”, kirjoittaa Mira Fager-Pintilä Facebookissa.

Miran tarina on tuttu. Lastensuojelun Keskusliiton ja Talentian tuoreen Lapsen vuoksi -selvityksen mukaan lastensuojelulaitosten työntekijät kokevat työssään usein asiatonta kohtelua ja jopa väkivaltaa. Uhkailu ja painostaminen on yleistä, ja vain 7 prosenttia ilmoitti, ettei ole kokenut sitä. Iso osa vastaajista (43 %) oli kokenut fyysistä väkivaltaa muutamia kertoja vuodessa ja jopa 12 prosenttia kokee sitä viikoittain.

Työsuojelun toimivuuden osalta 46 prosenttia vastasi, ettei lain edellyttämää työsuojelun toimintaohjelmaa ollut käsitelty työpaikalla. Tämä tulos edellyttää valtiolta eli sosiaali- ja terveysministeriöltä välittömiä valtakunnallisia kohdennettuja työsuojelun valvontatoimenpiteitä ja koulutuksen kehittämistoimenpiteitä lastensuojelulaitoksille ja sijaishuoltoon. Talentia on ollut yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun Valvontaosastoon ja lastensuojeluasioista valtakunnallisesti vastaaviin ministeriön viranomaisiin.

– Tilanne on kestämätön. Työnantajan velvollisuus on puuttua väkivaltatilanteeseen ja varmistaa, että työntekijän työskentelyolosuhteet ovat turvalliset. Nyt lastensuojelulaitosten työntekijät saattavat kohdata väkivaltaa lähes päivittäin. Työnantajan näkökulmasta Miran kaltainen työntekijä on varmasti kultakimpale, koska hän tuo esille rohkeasti alalla esiintyviä epäkohtia ja kuuluttaa päättäjiä työnantajan rinnalle ratkaisemaan niitä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lapset tarvitsevat apua

Mira toi kokemuksensa esiin, jotta lapset saisivat apua ajoissa.

”Koen, että palvelujärjestelmästä puuttuu edelleenkin hyvin paljon palasia niin varhaisten merkkien ja sijoituksen väliltä kuin myös sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Apua on edelleen tarjolla ihan liian vähän, ihan liian myöhään ”

”Mieti, että sun käskettäisiin korjata joku pahasti vaurioitunut rakennus, mutta ilman, että saat käyttää siihen mitään oikeita työkaluja”, kirjoittaa Mira Fager-Pintilä julkaisussaan.

Talentia katsoo, että lastensuojelun avo- ja laitoshuollossa on lisättävä työntekijäresursseja ja parannettava työsuojelun valvontaa sekä otettava käyttöön väkivallan hallintaan, ehkäisyyn ja jälkipuintiin sopivia menetelmiä. Myös poliittisilla päättäjillä on vastuu varmistaa, että työnteon puitteet ovat riittävät.

”Eteenpäin on toki vuosien varrella lastensuojelun kentällä menty ja koko ajanhan on käynnissä niin yhteiskunnallisia kuin paikallisiakin hankkeita, joilla lastensuojelun repaleisuutta yritetään parantaa. Se ei vain aina lohduta siinä kohtaa, kun miettii, kuinka monet lapset elävät ja hengittävät juuri tällä hetkellä sitä omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan sijaishuollossa, ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Ja tietysti sitten myös me, täysin turvattomat ohjaajat. Haluaisin nähdä, että joku lastensuojelun maailmaa syleileviä suuntaviivoja piirtelevä päättäjä tulisi seuraamaan edes yhtä, sitä ihan tavallista iltavuoroa lastenkotiin. Sitä ihan tavallista, joka saattaa päättyä myös päivystykseen”, Mira Fager-Pintilä kirjoittaa.

>> Tutustu Talentian ja Lskl:n selvitykseen Lapsen vuoksi – Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät

Lainaukset on poimittu Miran luvalla hänen laajaa näkyvyyttä saaneesta Facebook-julkaisusta.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 09 3158 6001, 044 541 5955
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Alpo Heikinen, erityisasiantuntija, puh. 09 3158 6023
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia