Uutinen

Talentia sai edustuksen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukuntaan

Valtioneuvosto on asettanut sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.9.2020 – 31.8.2023. Talentiaa neuvottelukunnassa edustaa työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa varajäsenenään erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Neuvottelukunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammattitoiminnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

– Jäsenyys neuvottelukunnassa on Talentialle merkittävä asia, sillä se on tärkeä paikka vaikuttaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamiseen ja työnjakoon, Marjo Varsa sanoo.

– Talentialla riittää paljon annettavaa neuvottelukunnan työhön. Olemme esimerkiksi tehneet mallin sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden työnjaoksi ja muutenkin pohtineet työnjaon prosesseja.

Sosiaalihuollon työnjaon kehittämisen ja uudistamisen lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita. Tavoitteena on myös edistää ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten välistä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Neuvottelukuntaan kuuluu 12 varsinaista jäsentä, jotka edustavat muun muassa sosiaalihuollon viranomaisia, opetus- ja työvoimaviranomaisia sekä alan koulutuksesta vastaavia tahoja.

– Odotan tulevilta kolmelta vuodelta kiinnostavaa ajatustenvaihtoa ja ideointia alan tulevaisuudesta. Tavoitteenamme on saada vietyä asioita konkreettisesti eteenpäin, Varsa sanoo.

Lisätietoja: >> Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen