Tiedote

Talentia hallitusohjelmasta: Sosiaalihuollon merkitys on viimein ymmärretty

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen siihen, että tuleva hallitus on päättänyt vahvistaa sosiaalipalveluiden asemaa ja peruspalveluita. Nämä investoinnit tulevaisuuteen turvaavat kestävän hyvinvoinnin parantamisen, oikeudenmukaisuuden vahvistamisen ja eriarvoisuuden pysäyttämisen.

– Julkisen sektorin päävastuu, sote-keskusten kehittämisohjelma ja asiakaskeskeisyyden painottaminen vaikuttavat hyvältä ja edistävät perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavuutta oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Lisäksi hallitus aikoo jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä yhä laajemmin eri ammattiryhmien välillä ja kehittää moniammallisten tiimien käyttöä. Myös johtamisen ja rakenteiden pitää hallituksen mielestä vahvistaa työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä.

– Uskomme, että panostukset työntekijöihin ja sosiaalihuollon kehittämisohjelma yhdessä tukevat sosiaalihuollon ammattilaisten työssä jaksamista ja tekevät sote-keskuksista houkuttelevampia työpaikkoja, Ristimäki sanoo.

Investoiminen lapsiin on viisasta

Hallitus suunnittelee lastensuojeluun sitovaa henkilöstömitoitusta, jota Talentia on ajanut vuosikymmeniä.

Myös varhaiskasvatuksen yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen ja kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttaminen on tärkeä panostus lasten tulevaisuuteen. Kohtuullisten ryhmäkokojen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden lisäksi päiväkoteihin on saatavaa pysyvää ja pätevää henkilöstöä.

– Hallituksen lupaus varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudesta vaatii sen, että myös ammattikorkeakoulut voivat kouluttaa varhaiskasvatuksen opettajia. Edellinen hallitus päätti, että varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan vain yliopistoissa, vaikka pula alan ammattilaisista on huutava, Ristimäki sanoo.

Palkkatasa-arvo vaatii tekoja

Feministisenä ammattijärjestönä Talentia on iloinen siitä, että hallitus haluaa nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi.

– Tavoite perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisesta jakamisesta ja sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämisestä on tärkeä asia. Osana ohjelmaa arvioidaan myös työ- ja virkaehtosopimusten tasa-arvovaikutukset. Samapalkkaohjelma on tehty vuosikausia, mutta palkkaeroa ei ole saatu kurottua. Nyt haluamme konkreettisia tekoja ja kaikkien osapuolten sitoutumista, Ristimäki sanoo.

Lisätietoja: Tero Ristimäki, puh. 040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi.