Talentia etsii ehdotuksia etiikkapalkinnon saajaksi

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 1 000 euron stipendillä sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokasta ammattieettistä pohdintaa. Opinnäytetyö voi olla yliopiston pro gradu -tutkielma tai ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyö.

– Palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisesti kestävällä tavalla tai että siitä muuten nousee esiin ammattieettinen pohdinta, painottaa Heidi Pekkarinen, Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan asiantuntijasihteeri.

Sosiaalialan opinnäytetyön tulee olla valmistunut kalenterivuoden 2020 aikana.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat lähettää ehdotuksensa ammattieettiselle lautakunnalle 30.3.2021 mennessä osoitteeseen heidi.pekkarinen@talentia.fi. Stipendiehdokkaan yhteystietojen mukana lähetetään opinnäytetyön tiivistelmä ja kopio työstä.

Etiikkapalkinnon saaja julkistetaan syksyllä ja esitellään Talentia-lehdessä.

 

>> Vuoden 2020 etiikkapalkinnon sai opinnäyte lasten oikeuksista erotilanteessa

>> Talentian etiikkapalkinnon 2019 sai leipäjonojen häpeää käsittelevä opinnäytetyö