Talentian etiikkapalkinto 2019 leipäjonojen häpeää käsittelevälle opinnäytetyölle

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sosionomiksi valmistunut Anniina Lahtinen on voittanut Talentian vuoden 2019 etiikkapalkinnon. Alkujaan Hämeenlinnasta kotoisin olevan Lahtisen kirjallisuuskatsauksena toteutettu opinnäytetyö “Hyvinvointiyhteiskunnan häpeä” käsittelee ruoka-apuun liittyvää stigmaa.

Päätöksen voittajasta teki Talentian ammattieettinen lautakunta. Palkittu opinnäytetyö keräsi kehuja erityisesti huolellisesta analyysista. Ruoka-apuun liittyvää stigmaa on raadin mukaan käsitelty työssä ihmisarvon ja sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta monipuolisesti.

– Työ on hyvin hallittu ja selkeä kokonaisuus, jossa on eettinen ja käytännöllinen näkökulma alusta loppuun, sanoo Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan jäsen Alpo Heikkinen.

Opinnäytetyön keskeisin tavoite on tutkia, liittyykö ruoka-apuun stigmaa avun hakijan näkökulmasta. Stigman käsite puretaan työssä häpeän kokemuksiksi. Lisäksi Lahtinen tarkastelee yksilöllisiä tekijöitä, joilla voi olla vaikutuksia häpeän kokemiseen. Näitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja perheen koko. Lukuisat havainnot stigman kielteisistä vaikutuksista yksilöön korostavat aiheen merkityksellisyyttä.

– Työ selkiyttää ammatillisten arvojen näkökulmasta sitä, miten ruoka-apuun liittyvä rakenteellinen eriarvoisuus yksilöllistetään henkilökohtaiseksi osaamattomuudeksi ja miten tällä tulkinnalla on yhteys sosiaalipoliittisiin aatevirtauksiin, Alpo Heikkinen avaa.

Lahtinen itse piti prosessia antoisana.

– On ollut mukavaa paneutua kunnolla itseäni kiinnostavaan aiheeseen ja oppia samalla paljon uutta. Etiikkapalkinto tuntui hienolta tunnustukselta etenkin siksi, koska se vahvisti käsitystäni siitä, että olen oikealla alalla, Anniina Lahtinen sanoo.

Kuva: Veikko Somerpuro