Tiedote

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus on vaarassa

Sosiaalihuollon työntekijöiden lomautukset vaarantavat asiakasturvallisuuden, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan säästöjen hakemista työntekijöiden lomautuksista.

Talentia vaatii, että sosiaalihuollon työtekijät rajataan lomautusten ulkopuolelle.

– Heikossakin taloustilanteessa on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat sosiaalipalveluita lakisääteisissä määräajoissa. Tähän velvoittaa sosiaalitakuu, muistuttaa Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Sosiaalitakuun piiriin kuuluvat muun muassa yleinen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi sekä lastensuojelun, opiskelijahuollon, vammais- ja vanhuspalveluiden ja toimeentulotuen palveluja.

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tekemään selvitykset ja päätökset niin ikään määräajoissa.

Koronaepidemia on vaikuttanut jo ennestään sosiaalipalveluihin ja asiakkaiden mahdollisuuksiin saada apua. Talentian selvityksen mukaan sosiaalialan ammattilaiset ennakoivat koronakriisin lisäävän avun tarvetta.

Lähes 80 prosenttia sosiaalialan ammattilaisista arvioi asiakkaidensa tarvitsevan nykyistä enemmän apua koronatilanteen rauhoituttua. Reilu 70 prosenttia vastaajista arvioi asiakasmäärien yleisesti kasvavan.

– Vain 17 prosentissa työpaikoissa on varauduttu avuntarpeen kasvuun. Lomautusten sijaan kuntien pitäisi nyt vastata sosiaalipalvelujen kysyntään, sillä oikea-aikaisella avulla saadaan myös kustannussäästöjä, Ristimäki sanoo.

Jos asiakkaat eivät lomautusten takia saa tarvitsemiaan sosiaalipalveluita, voi tästä tulla jälkiseuraamuksia työnantajalle.

– Säästäminen sosiaalitoimen henkilöstökuluista saattaa kostautua tulevaisuudessa suurentuneinta kuluina. Esimerkiksi liian vähäinen perheiden tukeminen kostautuu huostaanottojen tarpeena, päihdehuollon karsiminen taas lisää erikoissairaanhoidon tarvetta, Ristimäki sanoo.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja, tero.ristimaki@talentia.fi, p. 09 3158 6001