Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaistaminen

Tilapäisenä toimivien koulutusvaatimukset muuttuvat ammattihenkilölain myötä.

Mikäli sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisten koulutusvaatimusten täyttäviä työntekijöitä ei ole saatavilla, voi ammatissa toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan myös henkilö, jota ei ole rekisteröity sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin laissa merkityillä ehdoilla seuraavasti:

Sosiaalityöntekijän ammatti

Sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla tilapäisellä työntekijällä tulee olla suoritettuna hyväksytysti sosiaalityön avoimessa yliopistossa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Käytännön harjoittelulla viitataan aineopintoihin sisältyvään harjoitteluun.

Lisäksi hänen on työskenneltävä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.

Sosionomin tai geronomin ammatti

Sosionomin tai geronomin ammatissa toimivalla tilapäisellä työntekijän tulee olla kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Työnantaja arvioi, onko tutkinto soveltuva ja ovatko edellytyksen ammatissa toimimiseen riittävät.

Myös tilapäisenä toimivat työntekijät ovat valvonnan piirissä samalla tavalla kuin laillistetut työntekijät.

Ennen ja jälkeen ammattihenkilölain voimaantuloa solmitut työsopimukset

Mikäli tilapäisenä työntekijänä toimivan koulutus ei vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain vaatimusta tilapäisenä työntekijänä toimimisesta ja työsopimus on solmittu ennen 1.3.2016, voi henkilö toimia tehtävässään enintään vuoden ajan työsopimuksen solmimisesta.

Tilapäisten työntekijöiden työsopimukset, jotka solmitaan 1.3.2016 jälkeen, tulee tehdä sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisesti, eikä tilapäisen työntekijän kelpoisuusvaatimuksista voi tinkiä. Vuoden 2018 alusta alkaen sosiaalihuollon ammatissa toimivien tulee olla rekisteröityjä ammattiinsa.

Rekrytointiongelmiin on monia lääkkeitä

Kunnat ovat esittäneet huolensa tilapäisten sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnista ammattihenkilölain tultua voimaan. Talentia suosittelee, että kunnat pyrkisivät hakemaan kestäviä ratkaisuja, joilla sosiaalityöntekijät saataisiin pysymään työssään ja tilapäisten tarve vähenisi.

Sekä vakituisia että tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä kannattaa houkutella työhön esimerkiksi palkkauksella, koulutusmahdollisuuksilla ja hyvillä työskentelyolosuhteilla. Muun muassa terveydenhuollon rekrytoinnissa on käytetty huomattavasti laajempaa keinovalikoimaa kuin sosiaalialalla.

>> Lue Valviran ohjeet sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Päivitetty 26.4.2016 sosiaalityöntekijän sijaistamisen osalta.