Sosiaalialan korkeakoulutetut vastavalmistuneet kokevat, että heidän työtään ei arvosteta

Vaikka sosiaaliala on suosittu opiskeluala, vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat, että heidän työtään ei arvosteta riittävästi, osoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tekemä Vastavalmistuneiden urapolut 2017 -selvitys. Arvostuksen kokemiseen vaikuttaa erityisesti alan heikko palkkaus suhteessa työn kuormittavuuteen.

Sosiaalityön maisterit kokevat sosionomeja (AMK) useammin, että työtä on liikaa ja työ on henkisesti kuormittavaa. Sosiaalityön maistereista 68 % ja sosionomeista 40 % kokee, että työtä on liikaa ja maistereista 52 % prosenttia ja sosionomeista 31 % kokee työnsä henkisesti liian kuormittavana.

”Luvut ovat todella korkeita ja avovastauksista huomasimme, että osa harkitsee siirtymistä toiselle alalle huonon palkan ja työn kuormittavuuden vuoksi”, sanoo selvityksen tekijä Talentian opiskelija-asiamies Saana Landgrén.

Uutinen on huono, sillä erityisesti sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Sosiaalialalla palkkaus ei ole juuri noussut viime vuosina. Vastavalmistuneiden sosiaalityöntekijöiden keskipalkka 3087 euroa ja sosionomien 2313 euroa.

”Huonoon palkkakehitykseen ei voida olla tyytyväisiä. Mikäli työntekijät halutaan pitää alalla, täytyy palkka- ja kuormitustekijöihin reagoida nopeasti”, sanoo Saana Landgrén.

Sosiaalialalta työllistytään edelleen hyvin

Valmistumisensa jälkeen sosionomeista (AMK) 45 % on kokenut työttömyyttä ja sosiaalityön maistereista 25 %. Työttömyys on yleensä lyhytaikaista, korkeintaan kolme kuukautta. Usein syypäänä työttömyysjaksoihin on määräaikaisen työsuhteen päättyminen.

Sosiaalialalla tehdään paljon alan töitä jo opiskeluaikana – peräti 74 % vastaajista oli tehnyt sosiaalialan palkkatyötä opintojen aikana. Tämä vaikuttaa myönteisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen, ja 61 % vastaajista saikin työpaikan jo ennen valmistumistaan.

Sosiaalityön maisterit työllistyvät vakituisiin työsuhteisiin; peräti 72 % työskenteli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Sosionomeilla vakituinen työsuhde on 39 %:lla.

”Töitä sosiaalialan korkeakoulutetuille kyllä riittää. Isompi haaste sitten on, miten heidät saadaan jaksamaan ja pysymään alalla”, sanoo Saana Landgrén.

Urapolkuselvityksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Talentian vastavalmistuneiden jäsenten sijoittumisesta työelämään. Vuoden 2017 kyselyyn vastasi 427 henkilöä. Vastausprosentti oli 25 %.

>> Lue Vastavalmistuneiden urapolut 2017 -selvitys