Uutinen

Sosiaalialan asiantuntemus varmistettava sote-keskusten henkilöstön ja palveluiden johtamisessa

Sote-keskuksissa tulee työskennellä maakunnan liikelaitoksen laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Järjestö oli vastikään kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perusta asiakkaan valinnanvapaudelle sosiaalihuollon palveluissa on luotu sosiaalihuoltoa, alan ammattitoimintaa ja asiakastyötä ohjaavissa laeissa. Tavoitteina ovat asiakasturvallisuus ja palvelujen laatu. Sote-uudistus ja valinnanvapaus edellyttävät nykyistä verkostomaisempaa työotetta. Eri ammattihenkilöryhmien tiivis yhteistyö on välttämätön, jotta maakunnan asukkaiden palvelutarpeet täyttyvät.

Henkilöstön asemaa ei saa heikentää

Soten säästötavoitteita ei voida tehdä työntekijöiden palkkoja ja työsuhteen ehtoja heikentämällä. Talentian mukaan henkilöstövaikutusten arviointi muutoksessa on ollut heikolla pohjalla. Jo nyt monissa sosiaalihuollon tehtävissä on henkilöstövajetta: henkilöstön määrää ei tule entisestään vähentää kustannusten hillitsemiseksi. Kustannussäästöillä ei voi myöskään perustella sosiaalihuollon työn kelpoisuusvaatimuksista tinkimistä, sillä se johtaisi palvelun laadun ja vaikuttavuuden heikkenemiseen.

Talentian tuore selvitys sosiaalityön houkuttelevuudesta kertoo, että avaimia pätevän henkilöstön rekrytointiin ovat sopiva työ- ja asiakasmäärä, kilpailukykyinen palkka sekä johdon asiaosaaminen. Palkat tulee sote-muutoksessa harmonisoida siten, että samasta tehtävän vaativuudesta on sama palkka.

Talentia sanoo, että valinnanvapauden toimeenpanossa siirtymäajan tulee myös olla esitettyä pidempi ja se tulee ottaa käyttöön vaiheittain.

Sosiaalihuollon ammatillinen johtaminen kuntoon

Talentia painottaa, että sosiaalihuollon tehtäviä voi johtaa vain sosiaalihuollon ammattihenkilö. Henkilöstö- ja johtamiskysymykset eivät saa painottua liikaa terveyspuoleen, vaan sote-organisaation johtotasolla tulee olla sosiaalialan ammatillista osaamista. Johtamisen kokonaisuudessa korostuvat sosiaalipalveluiden strateginen ohjaus ja maakunnan asukkaiden tarpeiden ymmärrys.