Uutinen

Aiotaanko sote-uudistuksen tavoitteet unohtaa Pirkanmaalla ennen kuin uudistus on ollut vuottakaan voimassa?

Sote-uudistuksella tavoiteltiin alun perin palvelujen parantamista, mutta Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelut uhkaavat nyt heikentyä yt-neuvottelujen myötä, Talentiasta arvioidaan.

Talentia on huolissaan Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) käynnistetyistä yhteistoimintaneuvotteluista.

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti tänään maanantaina 11.9. koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Pirkanmaan hyvinvointialueella työskentelee kaikkiaan noin 20 000 henkilöä, ja vähennystarve on enintään 500 henkilötyövuotta.  

Pirhan tiedotteen mukaan säästöjä etsitään ensisijaisesti toiminnan päällekkäisyyksistä, ei-lakisääteisistä tehtävistä, palveluverkoston uudistuksesta sekä hallinnon ja työnjohdon tehtävistä, joista voidaan siirtää työpanosta asiakas- ja potilastyöhön. 

Ennaltaehkäisevistä palveluista karsimisesta voi tulla iso lasku 

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsion mukaan ei-lakisääteisistä eli niin sanotuista ennaltaehkäisevistä palveluista karsiminen on lyhytnäköistä toimintaa, josta saattaa koitua tulevaisuudessa paljon mahdollisesti saatuja säästöjä suurempi lasku, jos ongelmat pahenevat myöhemmin ennaltaehkäisyn puutteessa. 

Karsio muistuttaa, että sosiaalialan palveluvelka lisääntyi koronan aikana, hyvinvointialueille siirtyminen on kuormittanut työntekijöitä ja nyt hallituksen kaavailemat sosiaaliturvaleikkaukset tulevat näkymään sosiaalipalveluiden tarpeen lisääntymisenä. 

— Jos lakisääteiset palvelut toteutetaan minimitasossa ja muut ei-lakisääteiset palvelut karsitaan kokonaan, kuten Pirkanmaan hyvinvointialueella on suunniteltu, soteuudistuksen alkuperäiset tavoitteet valuvat viemäristä alas. Ennaltaehkäisevistä palveluista karsiminen lisää kustannuspaineita tulevaisuudessa, Karsio summaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valtakunnallisia yleistavoitteita olivat alun perin muun muassa palvelujen laadun parantaminen, toiminnan vaikuttavuuden lisääminen sekä se, että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat toimiva osa yhteiskuntaa. 

– On vaikea nähdä, miten esitetyillä sopeutustoimilla päästäisi alkuperäisiin tavoitteisiin, kuten palvelujen laadun parantamiseen. Henkilöstövähennykset ovat huono keino parantaa palveluja, sillä sote-alalla on jo entuudestaan pulaa henkilöstöstä, Karsio näkee.  

Henkilöstövähennysten sijaan pohdittava muita ratkaisuja 

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsion mukaan hyvinvointialueella tulee etsiä aidosti muita ratkaisuja henkilöstövähennyksille. Talentian ja Jukon pääluottamusmiehet osallistuvat neuvotteluihin ja pyrkivät esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja irtisanomisille ja lomautuksille, yksilöihin kohdistuvien haittavaikutusten minimoimiseksi.   

– Henkilöstövähennyksiä tulee välttää viimeiseen asti ja kääntää jokainen kivi muiden vaihtoehtojen etsimiseksi ja löytämiseksi. Sosiaalialan korkeakoulutetut ovat sosiaalipalveluiden kivijalka, josta tulee pitää huolta, Karsio näkee. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola on esittänyt, että osa vähennyksistä kohdistuisi eläkkeelle jääviin ja määräaikaisiin työntekijöihin.  

– Pelkästään tehtävän määräaikaisuus tai työntekijän ikä eivät voi olla peruste muita työntekijöitä huonompaan kohteluun, Karsio sanoo.

Lisää yhteistoimintaneuvotteluista sekä neuvotteluihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista voit lukea verkkosivuiltamme. Neuvoja ja toimintaohjeita voit kysyä myös omalta luottamusmieheltäsi. Talentia on tukenasi myös vaikeina aikoina.