Uutinen

Seitsemän kysymystä ilmoitusvelvollisuudesta

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, mikäli he tehtävissään saavat tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus ja sitä koskevat toimenpiteet yhdessä omavalvontasuunnitelman kanssa varmistavat sosiaalihuollon laatua, turvallisuutta ja asianmukaisuutta.

Ilmoitusvelvollisuus on tärkeä niin asiakkaan kuin sosiaalihuollon ammattilaisenkin kannalta. Joskus ilmoituksen tekeminen kuitenkin epäilyttää, sillä aina ei ole selvää, missä tilanteessa, miten ja kenelle ilmoitus tehdään tai voiko siitä seurata ilmoittajalle ongelmia.

Talentia listasi seitsemän useimmin kysyttyä kysymystä ilmoitusvelvollisuudesta, koska ilmoitusvelvollisuus on paitsi velvollisuus, myös oikeus.

>> Lue lisää