Uutinen

Rekisteröi ammattisi viimeistään kesäkuussa

Sosiaalihuollon ammatissa toimivien tulee rekisteröidä ammattinsa Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin viimeistään 30.6.2017, sillä rekisteröintihakemuksen käsittelyyn voi kulua 6 kk ja lain siirtymäaika päättyy 31.12.2017.

Näin ollen kesäkuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset ehditään käsitellä määräaikaan mennessä.

Kaikkien sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja sosiaalityöntekijän kelpoisuuden ja muiden sosiaalihuollon kelpoisuuslain ja asetuksen mukaisen em. ammattien omaavien tulee olla rekisteröitynä 1.1.2018 alkaen, jotta voi toimia tehtävässään sosiaalihuollossa.

Rekisteröityä voi tietyissä tilanteissa myös myöhemmin

Mikäli ei tällä hetkellä työskentele sosiaalihuollon tehtävissä, vaan työskentelee esim. varhaiskasvatuksessa, voi ammattinsa rekisteröidä myös siirtymäajan 31.12.2017 jälkeen. Kuitenkin aikaisempien opistoasteisten tutkintojen suorittaneiden, kuten sosiaalikasvattajien, kannattaa rekisteröityä siirtymäajan puitteissa, jotta vaatimukset eivät ehdi myöhemmin muuttua.

On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että sosiaalihuollon puolelle ei voi hakeutua töihin ennen kuin ammatti on rekisteröity. Tällöin työpaikkaa vaihtaessa tulee muistaa, että rekisteröintihakemuksella voi olla jopa 6 kk:n käsittelyaika.

Kuntoutuksen ohjaajien kannattaa vielä odottaa

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ammattihenkilöiden rekisteröitymistä ja lisätä lakiin sieltä puuttuva kuntoutuksen ohjaajien ammattiryhmä.

Talentia esitti kuntoutuksen ohjaajien lisäämistä ammattihenkilölakiin jo lain valmisteluvaiheessa ja on tehnyt siitä lähtien työtä lakimuutoksen eteen. Talentiassa uutiset tästä lakimuutoksesta on otettu tyytyväisenä vastaan.

Suunnitelmissa on, että lakiesitys tulee eduskunnan hyväksyttäväksi syksyyn 2017 mennessä. Lainsäädännössä pyritään huomioimaan se, että kuntoutuksen ohjaajille on jätettävä riittävä aika rekisteröitymiseen.

Kuntoutuksen ohjaajien kannattaa nyt vain odottaa lakimuutosta. Tässä vaiheessa rekisteröintihakemusta ei siis kannata vielä laittaa vireille, sillä nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta ammatin rekisteröimiseen.

Rekisteröityminen tehdään Valviraan

Rekisteröityminen tapahtuu hakemalla laillistusta Valvirasta tutkintotodistuksen perusteella joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Valvira neuvoo verkkosivuillaan yksityiskohtaisesti, miten rekisteröityminen tapahtuu. Nyt kannattaa kuitenkin jo kiirehtiä, jotta ehtii hankkimaan kaikki mahdollisesti tarvittavat todistukset ennen kesäkuun loppua.

>> Siirry rekisteröimään ammattisi