Uutinen

Poikkeusolot päättyvät

Suomen hallituksen mukaan koronavirusepidemia on hallittavissa ja siksi valmiuslakia ei enää tarvita. Poikkeusolot päättyvät 16.6.2020.

Valmiuslaki vaikutti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden vuosilomiin, ylitöiden määräämiseen ja irtisanomisaikaan.

Muutos tarkoittaa työntekijöille paluuta normaaliin työelämään, jossa noudatetaan työehtosopimusten ja lainsäädännön määräyksiä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä ei voi enää poiketa. Poikkeustilan aikana työntekijöitä saatettiin esimerkiksi määrätä ylityöhön ilman heidän suostumustaan.

Työnantajan oli myös mahdollista siirtää työntekijän vuosilomaa tai keskeyttää se, mutta enää se ei käy. Työntekijän on saatava pitää vuosilomansa sovittuna aikana.

Poikkeustilan aikana työntekijän irtisanomisaika piteni enimmillään neljään kuukauteen. Nyt irtisanomisaika palautuu normaaliksi eli 14 päiväksi tai yhdeksi kuukaudeksi.

Jos työntekijän irtisanomisaikaa pidennettiin neljään kuukauteen valmiuslain asetuksen ollessa voimassa, ja tämä irtisanomisaika on vielä kesken, sovelletaan sitä irtisanomisaikaa, jonka työntekijä ja työnantaja sopivat poikkeusolojen aikana. Työntekijä voi kuitenkin poikkeusolojen päätyttyä tehdä irtisanoutumisen uudelleen, jolloin sovelletaan normaalia irtisanomisaikaa.

Talentia suositteleekin, että työntekijä toimittaa viipymättä uuden irtisanomisilmoituksen työnantajalleen normaalin irtisanomisajan (14 päivää tai 1 kk) varmistamiseksi.

Työlainsäädännön muutokset voimassa 30.6. asti

Koronavirusepidemian vuoksi työlainsäädäntöön tehdyt väliaikaiset muutokset pysyvät voimassa 30.6. asti, vaikka poikkeustila on ohi. Muutokset koskevat yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Esimerkiksi lomautusilmoitusaika on edelleen 5 päivää normaalin 14 päivän sijaan, ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto on 5 päivää. Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työnantaja voi lisäksi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Työttömyysturvan muutokset voimassa 30.7. asti

Työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset muutokset ovat voimassa heinäkuun loppuun asti. Muutoksessa omavastuupäivät poistuivat työttömyysturvasta, kun normaalisti omavastuupäiviä on 5. Työttömyysturvan enimmäiskesto ei kerry lomautusten aikana. Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu. Työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen ja päättyvät viimeistään 31.12.2020.

Valtioneuvosto: Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan – poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta