Uutinen

Pitääkö työnantajalle kertoa koronarokotuksesta? Onko rokotus pakko ottaa?

Rokotukset

Työntekijöiden rokotukset ovat terveydentilatiedoksi luokiteltavaa tietoa, joten työntekijän ei ole pakko kertoa työnantajalle, onko hän ottanut koronarokotuksen. Jos työntekijä ei halua kertoa rokotustilanteestaan työnantajalle, siitä ei saa tulla työntekijälle seuraamuksia.

Yleisesti kertominen voi olla kuitenkin järkevää oman ja muiden terveyden kannalta.

Voiko koronarokotukseen pakottaa?

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää ottamaan koronarokotusta, sillä se on Suomessa vapaaehtoinen. Jos työtä voi tehdä työturvallisuussyistä vain rokotettu henkilö, tulee rokottamaton työntekijä yrittää siirtää muihin tehtäviin. Rokottamattomuus ei ole irtisanomisperuste.

Koronarokotuksia pidetään tällä hetkellä tärkeimpänä keinona suojata omaa ja muiden terveyttä koronavirukselta.

Saako rokotuksen ottaa työajalla?

Tartuntatautilain 45 §:n perusteella työntekijä saa käydä koronarokotuksessa työaikana, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Jos siis aikaa koronarokotuksen ottamiseen ei saa työajan ulkopuolelle, voi rokotuksessa käydä työajalla ja rokotuksessa käyminen luetaan työajaksi. Tartuntatautilaki on erityislaki, joten tästä syystä se ohittaa mm.  KVTES:in sopimusmääräykset asiasta.

Jos rokotusaikaa ei saa ilman vaikeuksia varattua vapaa-ajalle, rokotuksessa voi käydä työajalla ja siihen käytetty aika matkoineen luetaan työajaksi.

>> Tutustu Talentian koronaohjeisiin