Uutinen

Opiskelija sosiaalialan kesätöissä: muista nämä  

Etenkin kesä on sosiaalialan opiskelijalle otollista aikaa kartuttaa osaamistaan töissä. Mutta mitä sinun on hyvä muistaa tilapäisenä työntekijänä?

 

Tutustu työsopimukseen

On kysymys kuinka lyhyestä työjaksosta tahansa, niin tee aina kirjallinen työsopimus. Lue tarjottu sopimus rauhassa, ajan kanssa.

Työsopimuksessa sovitaan palkasta, työtehtävistä, työajasta, työnteon paikasta sekä työsuhteen kestosta. Siihen myös kirjataan, mitä työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan. Palkan vähimmäistaso on määritetty virka- ja työehtosopimuksessa, jonka mukaista vähimmäispalkkaa ei voi alittaa.

– Työsuhteen solmimisessa harjaantuu ja asioita oppii matkan varrella. Talentian opiskelijatoiminta tukee jäseniään näissä työllistymiseen liittyvissä asioissa, kertoo Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Tiia Pesonen.

Opiskelijajäsenellä on myös käytössään niin luottamusmiesten kuin Talentian työsuhde- ja ammattineuvonnan palvelut.

 

Työtehtävät osaamisen mukaan

Kun opiskelijana työskentelet tilapäisesti sosiaalialan tehtävissä, on tärkeää, että tehtäväsi vastaavat osaamisesi tasoa.

Pyydä perehdytystä, jollet saa sitä tullessasi töihin. Työntekijällä on lakisääteinen oikeus saada perehdytystä – sillä edesautetaan sopeutumista ja työn oppimista sekä työturvallisuutta.

Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Aune Vähä-Herttua kannustaa myös keskustelemaan rohkeasti mieltä askarruttavista asioista työpaikalla esimiehen tai kollegan kanssa.

Ahosen mukaan työntekijän ja asiakkaan oikeusturvan kannalta olisi keskeistä, että tilapäisyys näkyisi myös tehtävänimikkeessä. Talentian työelämätoimikunta suositteleekin, että opiskelujen aikana työskentelevästä käytettäisi esimerkiksi sosiaalityön opiskelija -tehtävänimikettä.

– Opiskelijanimikkeen käyttö selventää myös osaltaan sitä, miksi työntekijää ei vielä löydy sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteristä, Ahonen täsmentää.

 

Perehdy ammattihenkilölakiin

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisesti sosiaalialan opiskelija voi toimia tilapäisesti, yhtäjaksoisesti maksimissaan yhden vuoden, sosiaalityöntekijän, sosionomin, kuntoutuksen ohjaajan tai geronomin sijaisena. Sosiaalityön opiskelijalta vaaditaan suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tilapäisesti työskentelevää opiskelijaa koskee siis sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, vaikka itse rekisteröinti ammattihenkilörekisteriin tapahtuu vastan opintojen jälkeen.

– Ammattihenkilölakiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen sosiaalialan tehtäviin siirtymistä. Näin olet tulevana ammattilaisena tietoinen lakiin kirjatuista oikeuksista ja velvollisuuksista niin työntekijää, työnantajaa kuin valvovaa viranomaistakin koskien, Tiia Pesonen sanoo.

Etenkin nyt koronaviruspandemian aikana on hyvä myös muistaa tutustua työpaikan työsuojeluohjeisiin. Kysy koronavirukseen liittyvistä asioista myös työnantajalta osana perehdytystä.

Kesätyöntekijänä voit aina kääntyä työpaikan työsuojeluvaltuutetun puoleen, jos työsuojeluun liittyvät toimenpiteet herättävät kysymyksiä tai huolta. Tutustu lisäksi tarvittaessa Sosiaali- ja terveysministeriön koronaohjeisiin sekä Talentian neuvoihin.

 

Liity työttömyyskassaan

Kun työskentelet opintojen aikana, on suositeltavaa, että liityt myös työttömyyskassaan.

– Opintojen aikainen aktiivinen työnteko on hyvää aikaa kerryttää työttömyyskassan työssäoloehtoa tulevaisuutta varten, Pesonen vinkkaa.

Kun opintojen aikaisella työnteolla on kerryttänyt työttömyyskassan työssäoloehtoviikot täyteen, on Talentian jäsenellä oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan heti valmistuttuaan, jos työura vaikkapa alkaa lyhyellä työttömyysjaksolla.

– Kulunut koronakevät on osoittanut, kuinka tärkeää on pitää oma oikeus työttömyysturvaan kunnossa, vaikka normaalitilanteessa alamme työnäkymät ovatkin hyvät, sanoo Pesonen.

Talentialaisten työttömyyskassana toimii Erko. Kun liityt työttömyyskassaan, et maksa enää opiskelijan jäsenmaksua, vaan jäsenmaksusi on varsinaisen jäsenen tapaan 1,35 % bruttopalkasta / kk.

Vastavalmistuneiden urapolkuselvityksen mukaan 74 prosenttia opiskelijoista on työskennellyt sosiaalialan tehtävissä opintojensa aikana.

– Työskentely vaikuttaa positiivisesti ammatilliseen kasvuun sekä työllistymiseen valmistumisen jälkeen, kertoo Ahonen.

>> Tutustu tarkemmin työskentelyyn opiskeluaikana