Tiedote

Mitä pienempää tai heikompaa auttaa, sitä vähemmän siitä maksetaan 

– Kunta-alalla miesvaltaisen teknisen sektorin säännöllisen työajan palkat ammattikorkeakoulutasolla ovat lähes 900 euroa parempia kuin naisvaltaisella sosiaalialallatotesi  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön puheenjohtaja Tero Ristimäki puheessaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella.  

Tilastokeskuksen mukaan kunnissa työskentelevien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noin 2700 euroa ja varhaiskasvatuksen opettajien 2650 euroa. Samantasoisen koulutuksen suorittaneilla insinööreillä vastaava luku on noin 3640 euroa.     

– Miksi ihmisten auttamisesta maksetaan lähes tonni vähemmän kuin koneiden kanssa työskentelystä, Tero Ristimäki kysyy. 

Sosiaalialalla pienimmät palkat maksetaan työstä, jossa autetaan kaikkein eniten apua tarvitsevia, kuten kehitysvammaisia, päiväkoti- tai lastensuojelun asiakaslapsia ja vanhuksia.  

– Palkat eivät vastaa työn vaativuutta eivätkä työn sisällön edellyttämää osaamista ja koulutustaPalkoissa näkyy yhteiskuntamme kovuus. Eikö näitä ihmisryhmiä ja heidän auttamistaan arvosteta tässä maassa, Tero Ristimäki kysyy 

Nuoret korkeakoulutetut naiset ovat palkkakuopassa 

Sama kaava pätee yliopistokoulutuksen saaneisiin: sosiaalityön maisterin säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noin 3500 euroa. Samantasoisen koulutuksen saaneen diplomi-insinöörin keskipalkka on alan liiton mukaan noin 5400 euroa kuukaudessa. Vaativia ja vastuullisia töitä toki molemmat, mutta ei sillä parin tonnin palkkaeroa voida selittää.  

– Elämme 2020-lukua ja edelleen vaativuudeltaan samoista ja jopa vaativimmista tehtävistä maksetaan vähemmän, jos ala on naisvaltainen. Ajatellaanko vieläkin, että kyse on kutsumustyöstä, josta palkaksi riittää sellainen talousraha, että perhe selviää, kun on korkeapalkkainen puoliso lisäksi elättämässä, Tero Ristimäki kysyy. 

Talentian palkkakyselyjen mukaan sosiaalialalla alle 40-vuotiaiden osuus vaihtelee 43-63 prosentin välillä.  Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti nuorten naisten osuus on alalla suuri. 

– Nuoret korkeakoulutetut naiset ovat palkkakuopassa. Eikö se ole aika noloa, kun erilaisia samapalkkaohjelmia on viritelty vuosikausia? Nyt tämä epäkohta on korjattava.  

– Sosiaalialan korkeakoulutetut työntekijät tarvitsevat yleisen linjan korotusten lisäksi palkkaohjelman sekä yksityisellä että kuntasektorilla. Työstä on maksettava työn vaativuutta ja vastuuta vastaavaa palkkaa ja osoitettava, että niin sosiaalialan korkeakoulutettuja naisia kuin heidän auttamiaan asiakkaita arvostetaan, Tero Ristimäki sanoo.  

Lisätietoja: 

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

>> Seuraa työehtosopimusneuvotteluita

>> Tutustu Sosiaalialan asiantuntijapäiviin