Uutinen

Meillä on oikeus mennä lakkoon – yhdessä näytämme työmme tärkeyden!

Muistathan, että Talentian kunta-alan jäsenenä sinulla on oikeus mennä lakkoon järjestösi päätösten mukaisesti. Lakko-oikeus on työntekijöiden perusoikeus demokraattisessa yhteiskunnassa.

– Yhteisvoimin kerromme, että nyt riittää! Koska valtakunnansovittelijan sovintoehdotus oli ala-arvoinen, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa jouduttaa sopimusneuvotteluja, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Talentian tavoitteena ei ole lakkoilu, vaan sopimuksen saaminen neuvotellen. Lakolle on vankat perusteet.

Talentia haluaa pitää kiinni tavoitteestaan parantaa sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkausta monivuotisella palkkaohjelmalla. Kunta-alan työntekijänä olet mukana yhteisrintamassa vaatimassa palkkaohjelmaa.

Talentian neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroituksen useisiin kaupunkeihin. Rovaniemellä, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa lakko on 6.–7.4.2022, Kuopiossa ja Tampereella 12.–13.4.2022 sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 19.–25.4.2022.

Lue lisää tulevista lakoista ja tarkista oletko sinä lakon piirissä osoitteesta talentia.fi/lakko.

Lakko on laillinen Talentian päätöksellä

Kunta-alan työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa 2022, jolloin alkoi niin kutsuttu sopimukseton tila. Silloin erilaiset työtaistelutoimet ovat laillisia. Talentian lakkopäätökset kunta-alan jäsenenä ovat tällöin täysin laillisia.

– Talentia on yhdessä muiden JUKOn sopijapuolten kanssa päättänyt jokaisesta lakosta harkiten. Lakko on voimallinen työtaistelutoimi, joten siihen ei ryhdytä kevyin perustein. Nyt on kuitenkin tosi kyseessä: sosiaalialan korkeakoulutettujen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat on saatava vaativuutta vastaavalle tasolle, Karsio painottaa.

Sosiaalialalla on tärkeää ottaa huomioon, että työtaistelusta on rajattu pois henkeä ja terveyttä uhkaavat työtehtävät, kuten tietyt päivystystehtävät. Vastuu toiminnan järjestämisestä ja sijaisjärjestelyistä on työnantajalla.

Työnantajan tehtävänä on neuvotella pääluottamusmiehen tai paikallisen lakko-organisaation kanssa mahdollisista lakkorajojen paikallisista tarkennuksista. Tarvittaessa työantajalla on myös mahdollisuus hakea työlupaa JUKOlta, mikäli pääluottamusmiehen kanssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen paikallisista lakkorajoista. Lupa myönnetään, jos peruste on aito. Sinun ei siis tarvitse itse punnita, onko työtaisteluun osallistuminen ammatillisesti eettistä.

Osallistuminen lakkoon ei ole valintakysymys

On totta, että lakot hankaloittavat ihmisten elämää – tähän lakkojen vaikutus juuri perustuu. Muuten niitä olisi turha edes järjestää.

Osallistuminen lakkoon ei kuitenkaan ole vapaaehtoista. Ammattijärjestön jäsenyys velvoittaa toimimaan lakkopäätöksen mukaisesti.

Jos kuulut lakon piiriin ja teet silti lakonalaista työtä, rikot lakkoa. Et varmaan halua olla hän, joka ei ole mukana joukoissa. Rikkomalla lakkoa tuet työnantajan haluttomuutta uuden työehtosopimuksen tekemiseen. Kyse on solidaarisuudesta omia työkavereita ja muita työntekijöitä kohtaan.

Rikkuroinnista tulee myös seurauksia: jos lipeät lakkolinjasta, sinut erotetaan Talentiasta puoleksi vuodeksi.

>> Lue lisää lakosta: usein kysytyt kysymykset

>> Tutustu Talentian neuvottelutavoitteisiin