Uutinen

Maksetaanko osittaisella hoitovapaalla olevalle kertapalkkio täysimääräisenä?

Työntekijälle, joka on osittaisella hoitovapaalla ja kuuluu SOTE-sopimuksen tai KVTES:n piiriin, maksetaan kertaluontoinen palkankorotus eli kertapalkkio täysimääräisenä. 467 euron kertapalkkion on määrä tulla maksuun syyskuun palkassa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien palkankorotuksista ja kertapalkkioista päästiin sopuun keväällä 2023 neuvottelutuloksen myötä. Aikaisemman tulkinnan mukaan kertapalkkiota ei olisi maksettu täysimääräisenä osittaisella hoitovapaalla olevalle.

Jos esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla olevan työaika on alempi kuin 100 prosenttia, maksetaan kertapalkkio silti täyden työajan mukaan.

Kertapalkkio määräytyy sen työaikaprosentin mukaan, joka työntekijällä on taustalla voimassa. Tavallisesti työsopimuksessa on sovittu täydestä 100 prosentin työajasta.

Lisäksi kokoaikaisella perhevapaalla – kuten vanhempainvapaa, hoitovapaa ja synnytysvapaa – olevan kertapalkkio maksetaan taustalla olevan työsopimuksen työajan mukaan. Tämä periaate pätee myös KVTES:n varhaiskasvatuksen henkilöstölle 30.6. maksettuun 120 euron kertapalkkioon. Neuvotteluosapuolilla ei toistaiseksi ole yksimielisyyttä, koskeeko täysimääräinen kertapalkkio myös osittaista sairauslomaa. Talentia seuraa tilannetta.

Täysimääräisen kertapalkkion maksun ehtona on, että työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on ollut voimassa 31.5.2023.

Työelämän tasa-arvoon ja yhdenmukaiseen kohteluun liittyvistä syistä JUKO ja muut pääsopijajärjestöt sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) päätyivät nyt yhteiseen tulkintaan, jonka mukaan kertapalkkio kuuluu täysimääräisenä myös osittaisella hoitovapaalla olevalle.