Uutinen

Lomarahan vaihdosta vapaaksi voi sopia itse suoraan työnantajan kanssa vuodesta 2021 alkaen

Uusi KVTES sopimus mahdollistaa vuodesta 2021 alkaen lomarahan vaihtamisen vapaaksi kokonaan tai osittain, mikäli työntekijä ja työnantaja sopivat siitä keskenään. Aikaisemmin vaihto on onnistunut vain, mikäli sen mahdollisuudesta on sovittu paikallisesti, eli koko henkilöstön tai tietyn henkilöstöryhmän osalta. Ensi vuonna voit siis sopia lomarahan vaihdosta suoraan itse.

Ota nämä huomioon:

 • Sovi lomarahan vaihdosta työnantajan kanssa kirjallisesti tai sähköisesti.
 • Varmista, että työnantaja on selvittänyt sinulle lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet ja ehdot.
 • Lomarahapäivien lukumäärä on enintään puolet ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Esimerkiksi mikäli vuosilomapäiviä on 30, voi lomarahavapaapäiviä vaihtaa enintään 15. Tällöin et saa noilta päiviltä lomarahaa, mutta varsinainen palkka maksetaan.
 • Lomarahavapaa annetaan työntekijän ja työnantajan sopimana ajankohtana.
 • Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi kokonaan tai osittain. Sinun ei siis tarvitse vaihtaa kaikkia lomarahoja vapaiksi. Jos vaihdat lomarahavapaaksi vain osan, esimerkiksi 10 päivää 30 päivästä, saat lomarahan loppujen 20 päivän osalta.
 • Lomarahavapaa on työssäolon veroista aikaa eli se kerryttää vuosilomaa
 • Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma.
 • Lomarahavapaan ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka.
 • Jos lomapäiviä ei ole pidetty viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavana vuonna lomakauden alkuun mennessä, maksetaan rahana
 • Lomarahavapaata voi siirtää työkyvyttömyyden vuoksi samalla tavalla kuten vuosilomaa.
 • Työsuhteen päättyessä on oikeus saada korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä.
 • Lomarahavapaat eivät kerrytä eläkettä tai muutakaan ansiotuloa, joten lomarahojen vaihto vaikuttaa hieman eläkkeen tai esimerkiksi mahdollisten vanhempainpäivärahojen määrään.
 • Lomarahaa ei kannata vaihtaa sen vuoksi, että työnantaja säästäisi rahaa. Vaihda lomaraha vapaaksi vain, jos itse haluat.
 • Toisaalta lisääntyvä vapaa voi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja ehkäistä uupumista.

Muutoksen mahdollistaa uusi KVTES, jonka vuosilomaluvun lomarahanvaihtouudistus tulee voimaan 31.8.2020. Kesällä 2020 lomarahojen vaihto vapaaksi onnistuu kuitenkin käytännössä vain, mikäli siitä on sovittu paikallisesti kunnallisen pääsopimuksen mukaan.  Näin ollen vuosilomia ei voi itse sopia vapaaksi vielä vuonna 2020, vaan uudistus koskee vasta 2020-2021 lomanmääräytymisvuotta.

>> Tutustu uuteen KVTES:een