Uutinen

Liittovaltuusto kokoontui: Talentia kasvaa ja valmistautuu neuvottelukierrokseen

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 27.‒28.4. kevätkokoukseensa Vantaalle.

Kokouksessa kuultiin hallituksen selonteko vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta ja suunnattiin katse kohti tulevaa neuvottelukierrosta.

Järjestön jäsenmäärä on ollut nousujohteinen eikä viime vuosi tuonut muutosta. Työssäkäyvien jäsenten määrä nousi 4,6 %, ja kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa lähes 26 000. Taloudessa mentiin plussan puolelle suotuisan jäsenmaksukehityksen avittamana. Työttömyyskassan jäsenmaksu on laskenut kahtena edellisenä vuotena ja laskusuunta näyttää jatkuvan, mikä antaa Talentialle jatkossa pelivaraa toiminnan kehittämiseen. Puheenjohtaja Tero Ristimäki on kehitykseen tyytyväinen.

‒ Voimme nyt palvella jäseniä entistä paremmin. Olemme lisänneet jäsenneuvontaan resursseja pitkin matkaa palkkaamalla alueille sopimusasiantuntijoita. Vuonna 2018 rekrytoitiin uusi työmarkkinalakimies ja erityisasiantuntija. Pystymme myös tarjoamaan sopimusasiantuntijoiden palveluita aina pohjoisinta Lappia myöten. Jäsenneuvonta on nähty tärkeänä palveluna ja tullaan näkemään myös jatkossa, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Neuvottelujen vuodet

Vuosi 2018 oli Talentialle kiireinen, sillä Talentia osallistui aktiivimallin ja varhaiskasvatuslain uudistusta vastustaviin mielenilmaisuihin, ja alkuvuonna käyty sopimuskierros vaati tuekseen työtaistelutoimenpiteitä. Kunta-alalla oli ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lisäksi päädyttiin antamaan lakkovaroitus. Yliopistosektorilla Talentia osallistui vuorokauden lakkoon. Kunta-alan sovinto löytyi lopulta neuvottelupöydässä, kun taas yksityisen sosiaalipalvelualan ratkaisu saatiin valtakunnansovittelijan avustuksella. Talentian neuvotteluja tukevat työtaistelutoimenpiteet edellyttivät laajoja toimenpiteitä jäsenyhdistyksissä sekä Talentian toimistossa.

Myös vuosi 2020 on neuvotteluvuosi, ja valmistelut neuvotteluihin on käynnistetty Talentiassa.

‒ Hallituksemme on käsitellyt neuvottelutavoitteita, ja näyttää siltä, että neuvottelukierroksesta tulee vaikea. Ensinnäkin koko työmarkkinoiden neuvottelujakso tulee olemaan pitkä, lokakuusta maaliskuuhun, ja toiseksi neuvotteluissa tullaan nostamaan esiin kiky ja sen kompensoiminen. Tällä hetkellä tilanne on vielä muutenkin epäselvä, kun hallitusneuvottelutkin ovat kesken, ja sote-uudistuksessakin palattiin taas lähtöviivalle. Selvää kuitenkin on, että meidän jäsenille prosentuaalinen yleiskorotus tuottaa parhaimman lopputuloksen, mutta edelleen tarvitaan keskustasolla sovittava valtakunnallinen järjestelyvaraeräkorotus naisvaltaisille korkeakoulutetuille aloille, sanoo Tero Ristimäki.

Puheenjohtajan haku käynnistyy

Talentian Tero Ristimäen puheenjohtajakausi päättyy syksyllä 2020, eikä hän enää ole käytettävissä seuraavalle kaudelle. Uutta puheenjohtajaa on haettava hyvissä ajoin, ja se tulee olemaan vaalivaliokunnan tehtävä.

Liittovaltuusto valitsi vaalivaliokuntaan seuraavat henkilöt: Talentian hallituksen edustaja Anna Isoviita, pääluottamusmiesten edustaja Johanna Rantanen, valtakunnallisten yhdistysten edustaja Jouni Nummi, alueyhdistysten edustajat Minna Autere ja Sanna Lastikka ja opiskelijayhdistyksen edustaja Laura Finander. Vaalivaliokunnassa ovat myös hallituksen varapuheenjohtaja Anne Rytilahti ja valtuuston varapuheenjohtaja Riina Karjalainen, ja sen puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja Mia Nyyssönen.

Vaalivaliokunta hakee avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen puheenjohtajaehdokkaita ja tekee valtuuston vuoden 2020 syyskokoukselle esityksen valittavasta henkilöstä.

Liittovaltuusto on Talentian korkein päättävä elin, johon kuuluu 56 varsinaista jäsentä ja 62 varajäsentä. Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu 22.24.11.2019.

>> Lue lisää liittovaltuustosta