Tiedote

Lastensuojelun ongelmia ei ratkaista pätevyysvaatimuksia väljentämällä

Kuntaliiton 1.2. julkaisema kuntatyönantajille suunnattu kysely lastensuojelun tilasta nostaa esiin monta epäkohtaa, jotka tulee ratkaista heikentämättä lastensuojelun asiakkaan oikeusturvaa ja palvelun laatua. 

Suurimpia ongelmia lastensuojelussa on kohtuuton työkuorma. Tilanne on jatkunut jo vuosikymmenen ja kriisiyttänyt lastensuojelun useissa kunnissa. Tilanteen vakavuudesta ovat yhtä mieltä sekä poliitikot, työnantajat että työntekijät. Kohtuuton asiakasmäärä työntekijää kohden nousi esiin viimeksi marraskuussa, kun yli tuhat sosiaalityöntekijää kirjoitti nimensä adressiin.

Lastensuojelun työntekijöitä edustava ammattijärjestö Talentia on vaatinut lakiin sitovia henkilöstömitoituksia ja suosittelee maksimissaan 30 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Nykyisellään yhdellä sosiaalityöntekijällä voi pahimmillaan olla yli 100 asiakasta.

Lastensuojelun vastuutehtäviin tarvitaan pätevä sosiaalityöntekijä

Kunnissa uskotaan moniammatillisen tiimityön tuovan helpotusta lastensuojelun sosiaalityön kuormaan. Moniammatillinen tiimityö on kannatettavaa, mutta sosiaalityöntekijöiden kuormitusta se ei ratkaise. Lastensuojelussa on lukuisia lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamiseen tarvitaan sosiaalityöntekijän pätevyys.

Vastuusosiaalityöntekijä esimerkiksi päättää ja valmistelee lastensuojelun vastentahtoiset toimenpiteet. Lisäksi hän vastaa lapsen asiakassuunnitelman toteutumisesta ja siihen tehtävistä muutoksista. Tiimityö ei poista lastensuojelun sosiaalityöntekijän lakisääteistä velvollisuutta vastata lapsen saamasta tuesta ja palveluista.

Asialliset työolosuhteet ja palkkaus ratkaisevat henkilöstön saatavuusongelmat

Kuntaliiton selvitys nostaa esiin henkilöstön saatavuusongelmat erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijän sijaisuuksiin. Syyksi sijaisten saatavuusongelmiin esitetään vuonna 2015 voimaan tulleen ammattihenkilölain myötä kiristyneitä pätevyysvaatimuksia. Pätevyysvaatimus sekä sosiaalityöntekijän että hänen sijaisensa tehtävään on lain valmisteluvaiheessa tarkoin harkittu ja perusteltu. Sillä taataan haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeusturva ja palvelun laatu.

Ratkaisu lastensuojelun henkilöstön saatavuusongelmiin on lastensuojelutyön olosuhteiden, kuten henkilöstömitoituksen kohtuullistaminen sekä työn vaativuutta paremmin vastaava palkka.  Talentian tuoreen jäsenselvityksen mukaan sosiaalityöntekijät haluavat työskennellä lastensuojelussa, mutta kohtuuton työmäärä ja heikko palkkaus ajavat muihin tehtäviin.

Lisätiedot: Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 044 078 9569, marjo.varsa@talentia.fi