Tiedote

Lapsia suojellaan yhteistyössä – kouluilla tärkeä rooli

Yhteinen lasten suojelu vaatii koulun ja lastensuojelun työntekijöiltä entistä tiiviimpää yhteydenpitoa, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Opettajien sekä muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisimman matalalla kynnyksellä otettava yhteyttä lastensuojeluun, jos lapsesta herää huoli.

– Lapsen kannalta on tärkeää, että ammattilaiset pystyvät riittävän varhain arvioimaan hänen tilanteensa ja palveluntarpeensa. Tämän vuoksi kynnystä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on pyritty madaltamaan, sanoo Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Esimerkiksi opettajilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos huolestuu lapsesta. Ilmoitusta ei voi tehdä anonyymisti, sillä opettajilla on ilmoitusvelvollisuus. Huoltajalla ja lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

Jos ei ole varma, pitääkö ilmoitus tehdä, voi neuvoa kysyä lastensuojelusta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. Ilmoitusvelvollisuuden voi myös täyttää ottamalla yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen kuuluu opettajien ammattitaitoon

– Vuoropuhelun koulun ja lastensuojelun välillä on tärkeää toimia hyvin. Opettajien on myös syytä muistaa, että lastensuojeluilmoituksia pitää tehdä uudestaan, jos lapsen tilanne pysyy huolestuttavana eikä osoita paranemisen merkkejä. Ja aina voi soittaa lastensuojeluun ja kysyä, miten lapsen asia edistyy, Heikkinen sanoo.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen kuuluu osaksi opettajien ammattitaitoa. Rehtorien pitää huolehtia siitä, että opettajilla on tähän selkeät toimintaohjeet.

– Asiasta voidaan tarvittaessa järjestää koulutusta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Myös oppilashuoltoryhmissä voidaan yleisesti käsitellä ilmoitusten tekemistä, Heikkinen sanoo.

Heikkinen kuitenkin muistuttaa, että lastensuojelulain mukaan lastensuojeluviranomaisille ei synny velvoitetta raportoida salassa pidettävää tietoa muille lapsen kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Viranomaiset harkitsevat tapauskohtaisesti, minkä verran lapsen edun näkökulmasta tarvitaan moniammatillista yhteistoimintaa ja informaation jakamista yhteistyökumppaneille ja läheisille lain asettamilla reunaehdoilla.