Tiedote

Kuraattorin pitää olla sosiaalihuollon ammattihenkilö asiakasturvallisuuden vuoksi

Koulukuraattorina voi toimia vain sosiaalihuollon ammattihenkilö, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Hallitus on uudistamassa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Hallitus esittää, että kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia väljennetään ja henkilöstömitoitusta muutetaan.

– Kuraattori on oppilaitoksessa ainoa sosiaalihuollon asiantuntija. Siksikin on tärkeää, että hänellä on laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön kelpoisuus, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Kuraattorin on oltava vähintään sosionomi AMK. Jokaisella oppilaitoksella pitää olla käytettävissään vastaavan kuraattorin palveluja. Vastaavana kuraattorina voi toimia vain sosiaalityöntekijä.

– Kuraattorin täytyy tuntea muun muassa sosiaalihuoltolaki oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetustoimen lainsäädännön lisäksi. Työssä vaaditaan myös perehtyneisyyttä sosiaalihuollon asiakaslakiin ja erityislainsäädäntöön, kuten lastensuojelulakiin, Katajisto sanoo.

– Kun kuraattorin tehtäviä hoitaa joku muu kuin sosiaalihuollon ammattihenkilö, syntyy lainsäädännön näkökulmasta, mutta myös käytännössä, helposti epäselviä tilanteita. Esimerkiksi se, että opiskeluhuollossa työskennellään pääasiassa alaikäisten asiakkaiden kanssa, voi aiheuttaa pulmia.

Alaikäisen osalta on opiskeluhuoltopalveluissa aina arvioitava hänen kykyään itsenäisesti hoitaa omaa asiaansa. Jos alaikäinen todetaan päätöskykyiseksi, voidaan huoltajien kanssa tehdä yhteistyötä vain hänen suostumuksellaan. Alaikäisen päätöskykyä voi arvioida vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kuraattorin kelpoisuusehtojen väljentäminen aiheuttaisi sen, että tehtävässä voisi työskennellä henkilöitä, joilla ei ole asiakasturvallisuuden näkökulmasta ammattihenkilön laillistusta ja riittävää osaamista sosiaalihuollon toimeenpanoon.

– Tällöin kuraattorin toiminnan lainmukaisuuteen ja osaamiseen ei kohdistuisi Valviran valvontaa, Katajisto painottaa.

Henkilöstömitoituksen oltava korkeintaan 500 oppilasta/kuraattori

Hallitus esittää oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin mitoitusta, jossa yhdellä kuraattorilla olisi vastuullaan enintään 670 oppilasta tai opiskelijaa. Talentian mukaan tämä on liian paljon.

– Tutkimustulokset puoltavat näkemystä, että mitoituksen tulee olla korkeintaan 500 oppilasta tai opiskelijaa kuraattoria kohden. Kuraattorien työskentelytoimipisteet on rajattava korkeintaan kolmeen, Katajisto sanoo.

Hallituksen esityksessä on määriteltävä vastaavan kuraattorin rooli ja säädettävä mitoituksesta laissa. Nykyisessä esityksessä vastaavan kuraattorin roolia koulun sosiaalityöntekijänä ei eritellä.

Talentia muistuttaa, että sosiaalihuoltolain mukaan palvelutarpeen arviointi ja tuen tarpeisiin vastaavista palvelukokonaisuuksista päättäminen kuuluu yksinomaan sosiaalityöntekijälle. Lisäksi vastaavien kuraattorien kelpoisuutta on valvottava.

Talentia arvostelee lainvalmistelun tasoa:

– Olemme harmissamme siitä, että hallituksen esitys oppilas- ja opiskeluhuoltolain uudistamiseksi on kehnosti tehty: lain perustelutekstit ovat heikkoja ja jopa lainvastaisia, Katajisto sanoo.

Lue Talentian lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta.