Uutinen

Kunta- ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu esillä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluissa 8.3. käytiin läpi kunta- ja hyvinvointialueille syntynyttä ratkaisua palkankorotuksista. Osapuolet esittävät seuraavassa tapaamisessaan 14.3. yksityiskohtaisempia palkkaneuvottelutavoitteitaan.

Talentiaa edustaa neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa, joka kertoo neuvotteluissa riittävän haasteita, sillä osapuolten näkemykset ovat vielä varsin kaukana toisistaan.

Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle tänä vuonna vähintään samansuuruisia korotuksia kuin kunta- ja hyvinvointialueille, mukaan lukien palkkaohjelman korotukset.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, jos neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista määräaikaan mennessä. Jos sopua ei saada aikaan, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.