Tiedote

Kunnan roolia yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnassa on tarkennettava

Hallituksen on selvennettävä esitystään yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta, kehottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Nykyinen esitys jättää kunnan ja aluehallintoviraston tehtävät ja vastuun varhaiskasvatuksen valvonnasta liian epäselväksi.

– On hyvä, että yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa vahvistetaan. Hallituksen esityksessä kunnan rooli ja menettelytavat valvonnassa jäävät kuitenkin epämääräisiksi, vaikka kunnan tehtävänä on valvoa yksityisiä päiväkoteja. Toivomme, että hallitus tarkentaa esitystä tämän osalta, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Muuten Talentia kannattaa hallituksen suunnitelmaa muuttaa yksityinen päiväkotitoiminta luvanvaraiseksi. Luvanvaraisuus turvaisi kaikille lapsille laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen.

Nykyisin yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaminen perustuu kunnille tehtävään ilmoitukseen ja aluehallintovirastojen tekemään rekisteröintiin. Vastaisuudessa päiväkotitoimintaa ei saisi aloittaa ennen lupaviranomaisen hyväksyntää. Lupaviranomaisena toimisi aluehallintovirasto.

Merkittävä muutos on se, että kunta ei voisi todeta vaatimusten täyttymistä päiväkotitoiminnan aloittamiseksi, kuten nykyisessä ilmoitusmenettelyssä. Kuntien ja aluehallintovirastojen onkin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä, ja aluehallintovirastojen on annettava kunnille riittävästi tietoa vireillä olevista lupaprosesseista.

– Kuntien lakisääteinen vastuu on järjestää tarpeen mukaisia varhaiskasvatuspalveluita ja valvoa niitä. Siksi on välttämätöntä, että kunnalla on riittävästi tietoa ja mahdollisuudet ennakoida myös yksityisessä palveluntuotannossa tapahtuviin muutoksiin, Katajisto sanoo.

Jokaisen päiväkodin pitää täyttää lain edellytykset

Nykyään yksityiset varhaiskasvatustoimijat joutuvat ilmoittamaan kunnalle kunkin päiväkotiyksikön henkilöstön määrän ja koulutuksen sekä työntekijöiden rikosrekisteriotteet. Luvanvaraisessa toiminnassa tämä muuttuisi.

– Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjät eivät joutuisi selvittämään yleisten edellytysten täyttymistä jokaisen päiväkodin luvan hakemisen yhteydessä. Nämä edellytykset tarkistettaisiin vain ensimmäisessä lupakäsittelyssä, Katajisto sanoo.

Talentia ei kannata esitettyä muutosta. Palveluiden laadun varmistamiseksi ja lapsen edun turvaamiseksi luvanvaraisuuteen liittyvät yleiset edellytykset on jatkossakin selvitettävä päiväkotikohtaisesti.

Lue lisää: Lausunto yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta