Uutinen

Koronapandemia lisännyt työn määrää ja kuormittavuutta sosiaalialalla

Sosiaalialalla koronapandemia on lisännyt työn määrää ja koettua kuormittavuutta. Tämä selviää Akavan tutkimuspajan Akava Worksin tänään 2.11. julkaisemasta kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan fyysinen kuormittavuus kasvoi erityisesti niillä, jotka tekivät aikaisempaa enemmän etätöitä. Sen sijaan työn kognitiivinen kuormittavuus väheni erityisesti niillä, jotka tekivät aikaisempaa enemmän etätöitä. Poikkeusolojen vaikutukset vaihtelevat merkittävästi toimialan mukaan.

Kyselyyn vastanneista sosiaalialalla työskentelevistä 63 prosenttia ei tehnyt lainkaan etätöitä. Vähemmän kuin yhden kokonaisen päivän viikossa etätöitä teki vastanneista 28 prosenttia. Sosiaalialalla 44 prosenttia koki työn määrän olevan suurempi kuin ennen koronatilannetta. Myös lähes puolet vastanneista koki työn olevan kognitiivisesti kuormittavampaa kuin aikaisemmin.

Kysely vahvisti Talentian keväällä (27.4.– 4.5.2020) jäsenilleen tekemän selvityksen tuloksia, jotka osoittivat, että koronapandemian etulinjassa työskenteleminen koetaan kuormittavana.

– Kevään poikkeustilanteessa kuormittivat osin heikosti johdetut työjärjestelyt ja työturvallisuuden ongelmat. Kolmannes vastaajista koki jääneensä poikkeustilanteessa yksin ilman esimiehen riittävää tukea. Samalla esimiehet toivat esiin kohtuuttoman suuren työmääränsä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.

Akavan kyselytutkimuksessa 31.8.–16.9.2020 selvitettiin akavalaisten liittojen jäsenten työn teon tapoja, työn määrää ja työn kuormittavuutta sekä työyhteisöjen sosiaalista kanssakäymistä koronatilanteessa syksyn 2020 alussa. Aineisto kerättiin kyselysovelluksella, ja selvitykseen osallistui lähes 15 000 eri aloilla työskentelevää akavalaista.

Kyselytutkimuksen tuloksia käsitellään tänään 2.11. mediassa, etenkin YLEn kanavissa AamuTV:stä lähtien.  Katso Akava Worksin julkistustilaisuuden tallenne tästä linkistä.

Tutustu tutkimuksen yhteenvetoon:

Koronatilanne ja akavalaisten työelämä syksyllä 2020

>> Lue Akavan tiedote