Tiedote

Korkeakoulutetun henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa turvattava – lakiluonnoksen laskelmat virheellisiä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toteaa, että varhaiskasvatuslakiluonnoksessa henkilöstön määrä on täysin alimitoitettu. Kun huomioidaan todellinen korkeakoulutetun henkilöstön tarve, koulutusten aloituspaikat, alalta poistuvat ja eläköityvät, lakiluonnoksen henkilöstömuutokset vaatisivat yli 30 vuotta. 

Varhaiskasvatuslakiluonnoksen esittämät toimenpiteet vaarantavat henkilöstön saatavuuden ja siten varhaiskasvatuksen laadun. Talentia kannattaa korkeakoulutettujen määrän lisäämistä varhaiskasvatuksessa. Henkilöstölaskelmat osoittavat, että jatkossa tarvitaan edelleen kaksi koulutusväylää varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ja että aloituspaikkojen määrää tulee lisätä yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakouluissa. Vain näin voidaan turvata korkeakoulutettujen määrän lisääminen esityksen mukaisesti kahteen kolmasosaan lapsiryhmän henkilöstöstä ja ennakoida koulutuksen aloituspaikkojen riittävyys työelämän tarpeisiin.

Sosionomeilla tulee säilyttää oikeus toimia varhaiskasvatuksen opettajan ja päiväkodin johtajan tehtävissä. Lisäksi sosionomeille on luotava selkeät opintopolut esiopetusryhmän opettajana ja erityislastentarhanopettajan tehtäviin.

Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että sosionomitaustainen opettaja suoriutuisi lastentarhanopettajan tehtävästään heikommin, kuin kasvatustieteen kandidaatti. Talentian mielestä esitys on syrjivä ja toteutuessaan se estää sosionomien uralla etenemisen varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin ydinosaamista on muun muassa pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi. Opinnot sisältävät myös laajan kokonaisuuden lähijohtamisesta ja pedagogisen toiminnan johtamisesta.

Lapsiryhmässä toimivan henkilöstön tueksi tarvitaan moniammatillinen tukihenkilöstö: varhaiskasvatuksen kuraattoreita ja perhetyöntekijöitä, palveluohjaajia ja erityisopettajia. Tukipalvelut varmistavat kunnan ja mahdollisen maakunnan toimivan yhteistyön.

Suomessa työskentelee tällä hetkellä runsaat 13 000 lastentarhanopettajaa, joista yli kolmannes on koulutukseltaan ammattikorkeakoulutettuja sosionomeja tai sosiaalikasvattajia.

Lakiluonnoksessa arvioidaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokonaismääräksi 27 000. Talentian laskelmien (Vertikal Oy) mukaan henkilöstön määrä on huomattavasti suurempi: ilman esiopetusta 34 000 ja esiopetuksen henkilöstön mukaan lukien liki 40 000. Laskelmissa ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa, joka lisää henkilöstön tarvetta edelleen.

Lisätietoja:

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö, puh. 044 078 9569
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lue myös:

> Talentian lausunto varhaiskasvatuskasvatuslakiesitykseen