Uutinen

Ilmoitusvelvollisuus on johtamisen tuki 

Talentia muistuttaa, että ilmoitusvelvollisuus on myös esihenkilön etu. Epäkohdan esiin nostaminen on osa toiminnan kehittämistä. Sosiaalihuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Tämä edellyttää riittäviä ja laadukkaita sosiaalipalveluja.

– Kyse ei ole vastakkainasettelusta, jossa osapuolina olisivat asiakkaat, työntekijät ja työnantaja. Sitä vastoin rakentavasti toimien kaikilla on hyvä olla, korostaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Kokosimme ohjeet esihenkilölle, kuinka toimia, kun työntekijä ottaa esille asiakkaan kohtaaman epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa:

1. Kuuntele.

2. Vie asia henkilöstön yhteiseen palaveriin. Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki näkökulmat tulevat esiin.

3. Tehkää yhdessä toimenpide-ehdotuksia ja suunnitelma, miten ja missä aikataulussa on hyvä edetä.

4. Kerro asiasta sosiaalihuollon johtajalle, ja päättäkää toimenpiteistä.

5. Päättäkää, miten toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan.

6. Kerro henkilöstölle toimenpiteiden etenemisestä.

7. Tee ilmoitus alueesi aluehallintovirastoon, jos laadukkaita sosiaalipalveluja ei turvata.

Lisää aiheesta löytyy uusimmasta Talentia-lehdessä, jonka väliin teetimme myös ilmoitusvelvollisuusjulisteen.

>> Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta