Tiedote

Ilmoitusvelvollisuus ja mitoituksen kiristyminen vievät varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia uskoo, että varhaiskasvatuslain kiristykset parantavat varhaiskasvatuksen laatua.

Elokuun alusta päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen tiukentuu. Lisäksi henkilöstölle tulee velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatuksessa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Epäkohtia voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatuslain tavoitteiden laiminlyönti, lapsen epäasiallinen kohtelu ja henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen lain vastaisesti.

– Talentia on jo vuosien ajan vaatinut varhaiskasvatuslakiin ilmoitusvelvollisuutta, nyt se vihdoin toteutuu. Parannettavaa toki vielä jäi, sillä ilmoitusvelvollisuus koskee vain varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvia. Ulkopuolelle jää päiväkotien avustava henkilökunta, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Lain mukaan henkilöstön on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava epäkohdasta tai sen uhasta varhaiskasvatuksen toiminnasta vastaavalle henkilölle. Tavoitteena on saada epäkohdat mahdollisimman pian tietoon, jotta niihin voidaan ajoissa puuttua.

Työnantaja ei saa kohdistaa ilmoituksen tehneeseen henkilöön vastatoimia. Ilmoitusvelvollisuus koskee niin julkista kuin yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

– Kannustan työntekijöitä rohkeasti käyttämään oikeuttaan ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Ilmoitusvelvollisuus on yksi väline, jolla voi korjata epäkohtia työpaikalla. Toivon myös, että työnantajat näkevät ilmoitusvelvollisuuden tapana kehittää varhaiskasvatusta, Katajisto sanoo.

Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen kiristyy

Elokuusta alkaen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa henkilöstön poissaolojen takia. Kolme vuotta täyttäneiden lasten varhaiskasvatuksen ryhmissä suhdeluvun on oltava aina seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden ja alle kolmevuotiaiden ryhmissä yksi aikuinen neljää lasta kohti.

– Työnantajan on varauduttava poissaoloihin riittävin henkilöstöresurssein ja sijaisjärjestelyin. Työntekijöiden sairauslomat, koulutukset, vuosilomat ja lomautukset eivät saa olla syy poiketa henkilöstömitoituksesta, Katajisto sanoo.

Katajisto muistuttaa, että aluehallintovirastot valvovat varhaiskasvatuksen mitoituksen toteutumista. Mitoituksen noudattamatta jättäminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että toiminta joudutaan keskeyttämään.

Lue lisää: Varhaiskasvatushenkilöstön ilmoitusvelvollisuus ja toimintaohjeet ilmoituksen jättämisestä 

Talentia järjestää syksyllä koulutusta varhaiskasvatuslaista:

  • 21.9. Talentian ja Kuntaliiton koulutus varhaiskasvatuslain muutoksista (osallistumislinkki tulee myöhemmin)
  • 14.10. Talentian ja Valviran koulutus yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonnasta (osallistumislinkki tulee myöhemmin)