Tiedote

Hyvä käytäntö -palkinto nuorten väkivaltaisuutta vähentävälle toimintamallille

Lastensuojelulaitoksen nuorten turvallisuutta lisäävä ja konfliktitilanteita vähentävä toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 10.3. Tampereella.

Palkitun Turvallisuutta yhdessä toimien -käytännön on kehittänyt lastensuojelupalveluita tarjoava Perhekuntoutuskeskus Lauste, joka toimii Turussa ja Uudessakaupungissa.

Toimintamalli on suunnattu sijaishuollossa oleville väkivaltaisille nuorille, joille opetetaan itsesäätelyä ja taitoja vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on vähentää konflikteja ja lisätä turvallisuutta sijaishuollossa.

Jokaisen nuoren kanssa tehdään turvallisuussuunnitelma, kun hän tulee perhekuntoutuskeskuksen osastolle. Nuori osallistuu viikoittain eri alojen ammattilaisista koostuvaan työryhmään, ja hän tapaa Lausteen työntekijöitä myös muulloin.

Nuori kertoo työryhmän tapaamisissa kuulumisistaan, itselleen tärkeistä asioista ja tarpeista. Hän pääsee yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelemaan omia kuntoutustavoitteitaan ja keinoja niihin pääsemiseksi. Yhdessä myös arvioidaan, mistä nuoren väkivaltainen käyttäytyminen johtuu ja miten nuori voisi toimia konfliktitilanteissa.

– Toimintamalli on yksinkertainen ja luotu olemassa olevilla resursseilla. Se on myös helposti siirrettävissä muualle, kiittää palkintoraadin jäsen, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Toimintamallia pitävät hyvänä niin nuoret kuin työntekijät. Nuorta kuunnellaan ja hän pääsee aidosti vaikuttamaan itseensä liittyvissä asioissa.

– Tämä on nuoren kasvun kannalta tärkeä malli, kun ammattilaiset työstävät nuoren kanssa turvallisuuteen liittyviä asioita. Yhdessä esimerkiksi keskustellaan, milloin ja miksi nuoren käyttäytymistä pitää rajata, Varsa sanoo.

Palkintoraati kiittää myös siitä, että toimintamallin vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Seurannan mukaan nuorten väkivaltaisuus on vähentynyt. Ennen vuotta 2019 työntekijät joutuivat fyysisesti rajaamaan nuoria yli 10 kertaa vuodessa, mutta uuden toimintamallin myötä fyysiset rajaamiset on saatu vähennettyä kolmeen vuodessa.

Hyvä käytäntö -palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Globex Information Oy:n edustajista.

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto:

13. kertaa jaettavan Hyvä käytäntö -palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä. Voittaja valittiin tänä vuonna 32 palkintoehdokkaan joukosta.

Palkinnon tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja kehittämistä ja levittämistä.