Uutinen

Henkilöstöedustajien aseman parantaminen ehtona paikalliselle sopimiselle

Raha

Kunta-alan neuvotteluosapuolet tapasivat 24.1. Tällä kertaa neuvotteluissa ei tullut esille uusia avauksia. KT Kuntatyönantaja haluaisi käyttää paikallisesti jaettavia järjestelyeriä. Palkansaajat kuitenkin edellyttävät, että henkilöstöedustajat saavat enemmän aikaa neuvottelemiseen ja korvaukset paranevat ennen kuin paikallista sopimista voidaan kehittää tai käyttää järjestelyeriä.

Julkisalan koulutettujen JUKO ja koulutetut hoitajat KoHo (SuPer ja Tehy) kannattavat prosentuaalisia korotuksia, mutta Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) hakee sekalinjaa. Korotusten suuruudesta ei vieläkään keskusteltu. Sen sijaan puhetta oli mahdollisten järjestelyerien kohdentamisesta keskustason määräyksin.

Pääneuvotteluryhmässä käytiin läpi työaikaa ja varhaiskasvatusta käsittelevien työryhmien tilanne. Asioiden tarkastelua jatketaan KVTES-ryhmässä.

Kunta-alan puheenjohtajat tapaavat pääministeri Juha Sipilän 25.1. keskustellakseen lomarahaleikkausten kompensoimisesta. Puheenjohtaja Olli Luukkainen nostaa esille koko julkisen sektorin lomarahakysymyksen.

Neuvotteluja jatketaan maanantaina 29.1.

Lisätietoja: Maria Löfgren, JUKO ry, puh. 040 568 2798