Tiedote

Henkilökunta marssii ulos päiväkodeista 25.4. vastalauseena varhaiskasvatuslakiesitykselle

Joukko varhaiskasvatusjärjestöjä (Talentia, JHL, Tehy, Super ja Jyty) järjestää keskiviikkona poliittisen mielenilmauksen vastustaakseen valmisteilla olevaa varhaiskasvatuslakia. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa liittojen jäsenet marssivat ulos työpaikoiltaan klo 12-18 väliseksi ajaksi. Ulosmarssi koskee sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja. Ulosmarssipäivänä järjestetään lisäksi Helsingissä Eduskuntatalon edessä klo 13-15 mielenilmaus.

– On ikävää aiheuttaa harmia varhaiskasvatuspalvelujen käyttäjille, mutta suuri joukko varhaiskasvatuksen ammattilaisia on ajettu nurkkaan. Lainsäätäjät eivät ole kuunnelleet huoltamme ja kritiikkiämme. Lausunnot ja yhteydenotot päättäjiin on jätetty kokonaan huomioimatta lakiesityksessä. Siksi joudumme tarttumaan nyt järeämpiin keinoihin tullaksemme kuulluksi, sosionomeja edustavan ammattijärjestö Talentian Marjo Varsa sanoo.

Lakiesitys on muuttamassa päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksia siten, että sosionomeilla ei jatkossa ole pätevyyttä lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan ammattiin ilman mittavaa lisäkoulutusta. Sosionomit ovat nykyisen lainsäädännön mukaan näihin tehtäviin kelpoisia ja he muodostavat tällä hetkellä kolmanneksen lastentarhanopettajista. Sosionomeja toimii myös päiväkodin johtajina.

– Lakiesitys on paitsi sosionomien ammattitaitoa aliarvioiva, myös täysin kestämätön esitys tilanteessa, jossa jo nyt on pula pätevistä lastentarhanopettajista. Suomalainen varhaiskasvatus on kansainvälisestikin vertaillen erinomaista ja sosionomien osaaminen varhaiskasvatuksen opetus- ja johtotehtävissä on kiistatonta. On hullua sysätä tämä osaaminen syrjään ilman perusteita. Sosionomien pätevyys lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan tehtävään on säilytettävä ennallaan.

Lakiesitys koskettaa joka neljättä Talentian työssäkäyvää jäsentä. He ovat todella huolissaan siitä, miten lakiesitys toteutuessaan vaikuttaisi päiväkotien arkeen.

– Pätevien lastentarhanopettajien saatavuusongelmat johtavat sijaisjärjestelyihin, suureen vaihtuvuuteen ja henkilöstövajauksiin jo valmiiksi alimitoitetuissa ryhmissä. Henkilöstön vaihtuvuus ja vajaamiehitys vaikuttavat siihen, miten turvallinen ympäristö päiväkoti lapsille on, miten luottamuksellinen suhde syntyy henkilökunnan, lasten ja perheen välille sekä miten henkilöstön yhteistyö sujuu ja miten henkilökunta jaksaa. Tällaista tilannetta ei voi kutsua lapsen edun mukaiseksi ja laadukkaaksi varhaiskasvatukseksi, johon uudella varhaiskasvatuslailla pyritään, Marjo Varsa lataa.

Lakiesitys ei Talentian mukaan poista varhaiskasvatuksen todellisia ongelmia, kuten liian suuria ryhmäkokoja ja sitä että ryhmissä on liian vähän työntekijöitä ryhmän lapsilukuun nähden.

Sosionomeille kaavaillaan lakiesityksessä uutta ammattia ja nimikettä: varhaiskasvatuksen sosionomi. Tehtävän sisältöjä ja vastuita ei ole kuitenkaan avattu laissa, vaan työnantaja voisi määrittää, mitä varhaiskasvatuksen sosionomi tekee. Varhaiskasvatuksen sosionomi ei myöskään lakiesityksen mukaan olisi välttämätön päiväkotiryhmässä.

– Esitys syrjii varhaiskasvatukseen suuntautuneita sosionomeja ja hivuttaa heidät pois alalta. Tämä on nähtävissä jo nyt. Useissa kunnissa haetaan rekrytointi-ilmoituksissa lastentarhanopettajaksi kasvatustieteiden kandidaatteja viitaten tulevaan lakiin, jota ei ole edes hyväksytty.

Jos lainsäädäntö määrittää kokonaan uuden ammatin, varhaiskasvatuksen sosionomin, tulee Talentian mielestä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut selkeästi avata lakiin sekä kiintiöidä opettajan ja hoitajan tavoin sosionomille paikka ryhmässä. Talentia vaatii tällöin lakiin kirjausta siitä, että henkilöstörakenteen tulee olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen hoitaja.

Kiistelty ja ristiriitainen lakiesitys on parhaillaan sivistysvaliokunnan käsittelyssä, josta se etenee eduskunnan hyväksyttäväksi. Talentia vaatii lakia palautettavaksi käsittelyyn, mikäli sen puutteita ei ennen eduskuntakäsittelyä korjata.

Lisätietoja: Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 044 0789569

 

Seuraa keskustelua somessa #yhtäpäteviä